• De bijentuin met de schaapskooi waar leden o.a. honing slingeren en was smelten.

    Edith Hazelzet
  • Edith Hazelzet
  • Edith Hazelzet
  • Edith Hazelzet
  • Edith Hazelzet

Imkervereniging legt bijentuin aan (update)

LEERSUM Het teruglopen van de bijenstand is de afgelopen jaren bij herhaling in het nieuws. Onlangs sloegen de Verenigde Naties nog alarm met een onheilspellend rapport: het uitsterven van bijen, hommels en vlinders kan een ramp betekenen voor de menselijke voedselvoorziening. Imkervereniging Leersum e.o. draagt met haar bijentuin een klein steentje bij aan de verbetering van de situatie voor bijen op het platteland.

Edith Hazelzet

Het VN-rapport is een wereldwijde inventarisatie van bestuivers door tachtig experts uit 124 landen. Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd 40% van de bestuivende insecten met uitsterven wordt bedreigd. En daarmee komt direct de voedselvoorziening van de mens in gevaar, aangezien 75% van onze voedselgewassen afhankelijk is van bestuiving. De grootste veroorzaker van bijensterfte is diezelfde mens.

Naast het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw, zullen overheden, boeren en burgers actie moeten ondernemen om de biodiversiteit te vergroten.

LUST VOOR OOG Aan de Woudenbergseweg 38A gebeurt dat al. Daar wordt een tuin aangelegd die, naast een lust voor het oog voor de leden van de imkervereniging, een belangrijke bron van voedsel zal zijn voor bijen. Renske Bos uit Maarn is lid van de imkervereniging en stond voor het ontwerp en een deel van de uitvoering. Bos legt met haar eigen bedrijf Tuin Natuurlijk! diervriendelijke, natuurlijke tuinen aan. De bijentuin heeft zij ingericht met vele drachtplanten, die honingbijen, vlinders en hommels van voedsel voorzien. ,,Zij trekken bijen en vlinders aan, omdat zij hen nectar en stuifmeel bieden. Deze stoffen zijn essentieel voor het opvoeden van de nieuwe generatie en dus voor het overleven van de bijen. Voor bijen en vlinders is het belangrijk dat er van het vroege voorjaar tot het late najaar steeds planten bloeien die hen van voedsel kunnen voorzien. Hiervoor is een doordacht beplantingsplan nodig."

Gert-Mark ter Wee is voorzitter van Imkervereniging Leersum e.o. Deze bestaat al 111 jaar en heeft momenteel 20 leden uit Amerongen, Leersum, Maarn en Maarsbergen.

,,We zijn erg blij met de schaapskooi en de grond die we van Landgoed Maarsbergen in bruikleen hebben gekregen. De schaapskooi hebben we in eigen beheer verbouwd en nu zijn we, dankzij een subsidie van 荤9.500 van het Coöperatiefonds van de Gelderse Vallei, het arme onkruidland hier aan het omvormen tot een prachtige, en nuttige bijentuin. Juist op het platteland is dit hard nodig. Daar is de biodiversiteit zover afgenomen, dat bijen tegenwoordig in de bebouwde kom beter aan hun voedsel kunnen komen."

Ter Wee is sinds zijn tienerjaren verslingerd aan het imkeren. Hij nodigt namens de vereniging geïnteresseerden van harte uit om eens te komen kijken bij de schaapskooi. ,,We denken erover een Whatsapp-groep te beginnen zodat de belangstellenden weten wanneer we aan het werk zijn en dan langs kunnen komen."

CURSUSSEN De vereniging heeft regelmatig cursussen op het programma staan op www.imkerverenigingleersumeo.nl