• Bert Homan (rechts)

    Dorpsjournalist.nl

Homan wellicht wethouder in Assen

HEUVELRUG Voormalig Heuvelrugwethouder Bert Homan (VVD) is in de race voor het college van zijn huidige woonplaats Assen. Daar zoekt de VVD een opvolger voor een plotseling afgetreden wethouder. Maar volgens een bericht van RTV Drenthe zien de andere collegeleden Homan niet zitten. Bij hen zou hij ,,niet altijd even lekker liggen".

Michiel Schaaij

In de wandelgangen van de Asser politiek wordt volgens de Drenthse regionale omroep druk gespeculeerd over Homan als mogelijke kandidaat. Zijn duidelijke partij-profiel en zijn bestuurlijke ervaring zouden in zijn voordeel werken. Momenteel is Homan nog raadslid van de bijna 68 duizend inwoners tellende Drentse gemeente.

TEVERGEEFS In het verleden was Homan behalve in Utrechtse Heuvelrug ook wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen en voorzitter van een Rotterdamse deelraad. Verder stelde hij zich tevergeefs kandidaat voor het landelijke voorzitterschap van de VVD. In de Heuvelrugpolitiek bleef Homans wethouderschap niet onbesproken.

HETZE Hij kreeg forse kritiek te verwerken, onder andere van de huidige SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer. Die beschuldigde Homan van herhaaldelijke, onjuiste informatieverstrekking die de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur zou ondermijnen. Van VVD-zijde werd Boonzaaijer daarop beschuldigd van het voeren van een hetze.