• Wie heeft er voorrang op de kruising van de Kerkweg met de Roekenes? Is de doodlopende Kerkweg een uitrit of niet?

    Edith Hazelzet

Hoek Roekenes/Kerkweg punt van discussie

LEERSUM De status van het doodlopende stukje Kerkweg naast het winkelcentrum in Leersum houdt de gemoederen in het dorp al enige tijd bezig. Volgens de gemeente is het een gelijkwaardige kruising. De meeste inwoners beleven dit punt echter als een uitrit. Ook de lokale rijscholen leren hun klanten aan dat het hier om een uitrit gaat, en dat verkeer voorrang moet worden verleend.

Edith Hazelzet

Wilma Peterse woont sinds een jaar het begin van de Roekenes. Ze kijkt sindsdien regelmatig met verbazing naar verkeerssituaties op de kruising met de Kerkweg. Om helderheid te krijgen nam zij contact op met de politie en de gemeente, en peilde zij via Facebook hoe het dorp aankijkt tegen de voorrangstituatie ter plaatse.

DISCUSSIE Een doodlopend straatje met een doorlopende stoeprand, een overgang van klinkers naar asfalt, witte markering bij het hoogteverschil in het wegdek - allemaal zaken die eraan bij kunnen dragen, dat verkeersdeelnemers denken, dat ze bij het verlaten van dit stukje Kerkweg een uitrit uitrijden. Voor de gemiddelde parkeerder is de vergelijking met de twee uitritten van de grote parkeerplaats aan de Bijenkorf ook snel gemaakt.

Op Facebook is sinds begin mei een aantal keren gediscussieerd over de situatie, op initiatief van Peterse: ,,De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de discussie ziet het als een uitrit. Mijn dochter heeft het op mijn verzoek nagevraagd bij haar rij-instructrice van Rijschool Flier. Deze leert het aan als uitrit. Ik heb dit voor de zekerheid nog een keer nagevraagd bij Lidewijde Flier, eigenaresse, en zij bevestigt dit. Uit de Facebookreacties blijkt dat Autorijschool Van Spanje het ook zo aanleert."

VERWARREND Een van de deelnemers checkte het ter plekke bij een passerende politie-agent. Deze vond het een uitrit. In een officiële reactie verwijst de politie echter naar de gemeente. Een ander punt dat werd aangedragen, is dat een heldere definitie van een uitrit in de wet ontbreekt. Daarom eindigen nogal wat aanrijdingen op dit soort onduidelijke punten bij de rechter. ,,Het is dus gewoon verwarrend", vindt Peterse. ,,Ik wil graag van de politie weten hoe zij erin staan, stel dat je er een ongeluk krijgt."

WIE HEEFT GELIJK? Gemeentelijk verkeerskundig medewerker B. Richtersz liet Peterse weten dat het hier ondanks de verschillende soorten verharding om een gelijkwaardige kruising gaat met voorrang van rechts. Kenmerkend hiervoor is de afwezigheid van verkeersborden en een straatnaambordje. Bij een uitrit loopt het trottoir ononderbroken door op nagenoeg dezelfde hoogte en worden er inritblokken toegepast. Aan het verzoek van Peterse om op de Roekenes een bord met 'voorrang van rechts' te plaatsen, om de situatie te verduidelijken, is geen gehoor gegeven. ,,Maar wie heeft er nu gelijk: de gemeente of de politie-agent?"

PARKEERVERBOD Aan de overkant op de Kerkweg werd enige tijd geleden een parkeerverbod aangekondigd in de gemeenteberichten. Een omwonende geeft aan dat onlangs de stoepranden geel zijn gespoten, maar dat de verf er na één regenbui alweer af was. Ook zijn er geen verbodsborden geplaatst. Geparkeerde auto's aan de linkerzijde van de Kerkweg richting de Kikvors, maken de verkeersituatie soms onoverzichtelijk. Verkeer dat feitelijk voorrang heeft kan er niet langs, waarna anderen voorrang pakken. In combinatie met de uitrit al dan niet kruising, levert dat regelmatig lichte chaos op, die al een aantal keren in aanrijdingen resulteerde.

De aanstaande uitbreiding van Albert Heijn Leersum lijkt een goede kans om de situatie qua wegdek, markering en bebording voor eens en voor altijd duidelijker te maken.