• De geheimen van de Kaapse Bossen

    Natuurmonumenten

MMN Minicursus 26 en 28 september 2019 “Ontdek de cultuurhistorische- en archeologische geheimen van de Kaapse bossen”.

11-09-2019, 22:40 | Lezersnieuws | Gerda

Ga mee op pad en laat u zich verrassen over iets waar u al vele malen langs bent gelopen zonder te weten dat het iets bijzonders was!

Ontdek een grafheuvel, celtic fields, sporen uit de ijstijd bij u om de hoek.

Gidsen van Natuurmonumenten, die zich verdiept hebben in de cultuurhistorie en archeologie van de Kaapse Bossen, verzorgen op donderdagavond een lezing en nemen u op zaterdagmorgen mee voor een wandeling van 2 tot 2 ½ uur om deze geheimen in het bos te ontdekken. 

De oudste sporen van menselijk activiteit gaan terug tot meer dan 30.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van de Heuvelrug en de flanken, hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Dit gebied en met name de Kaapse Bossen is daardoor bijzonder rijk aan cultuurhistorie. Dat u hier grafheuvels kan zien is wellicht al bekend, maar er valt nog veel meer te ontdekken. Voorouders deden de vele  grindgaten ontstaan op de hellingen van de stuwwallen en akkerden op de plateaus met dekzand uit de laatste ijstijd. Via diverse historische voetpaden, kerkenpaden en een oude handelsroute trokken onze voorouders over de Heuvelrug.  De vele karrensporen uit de late Middeleeuwen getuigen nog van het geploeter door de mulle zandverstuivingen op de top van  de heuvelrug of door een smeltwaterdal dat ontstaan is in de laatste ijstijd. We zien de vele akker- en De oudste sporen van menselijk activiteit gaan terug tot meer dan 30.000 jaar geleden. Ook de vele archeologische sporen getuigen  nog van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Kaapse Bossen  in de laatste twee ijstijden. boswallen en ook wallen die gemeentegrenzen markeerden, of de schaapsdriften waarover schapen naar de heidevelden op de heuvelrug trokken. We kunnen stellen dat iedere periode en gebruiker van dit gebied in de afgelopen eeuwen z’n sporen heeft achtergelaten. 

Informatie www.mmnatuurlijk.nl
Aanmelden verplicht excursies@mmnatuurlijk.nl