• De Krentenboom op 19 augustus 2019.

    Annet Werkhoven
  • Een advertentie uit De Kaap.

    Eigen foto

Het verhaal achter villa 'De Krentenboom'

DOORN Op de hoek van de Woestduinlaan en de Ludenlaan staat een prachtige villa met de naam 'De Krentenboom'. Het huis is net voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor de familie Van Heemstra-Godin de Beaufort.

Annet Werkhoven

De Woestduinlaan was op dat moment goed voorzien van Beauforts, schuin tegenover, op De Heimstede woonde Maurits Hubert de Beaufort met zijn vrouw en vier kinderen.

HUIS VOOR FAMILIE VAN HEEMSTRA Johanne van Os: ,,De tweede dochter van het echtpaar Van Heemstra-Godin de Beaufort, die later trouwde met een Labouchère, ontwierp een huis in de Engelse landschapsstijl in rode baksteen met kleine ruitjes, samen met de Doornse architect H. A. Meijerinck." Meijerincks nalatenschap in Doorn zijn hoofdzakelijk grote boerderijen (aan de Moersbergselaan, Buurtweg en Molenweg). In 1946 werd hij gevraagd om het landhuis van de familie Van Loon, 't Woud, dat in 1942 door brand was verwoest, in oude stijl te herbouwen. Dit huis en De Krentenboom lijken veel op elkaar.

DIOTIME OF DIOTIMA Aanvankelijk heette De Krentenboom anders. Het had de naam Diotime meegekregen. Diotime of Diotima was een priesteres/profetes uit Griekenland, Mantinea. Haar werkelijke bestaan wordt betwijfeld, maar ze komt voor in het 'Banket van Plato'. Tijdens dit banket werden alle gasten gevraagd een lofrede op de liefde uit te spreken. Socrates, een van de aanwezigen, haalde bij die gelegenheid Diotime aan, die hem 'dingen over liefde leerde'. Volgens Socrates stelde Diotime dat Liefde (Eros) geen God is, maar een 'grote demon', een intermediair wezen wiens functie het is stervelingen aan onsterfelijken te binden. Plato werkte deze doctrine onder andere verder uit tot wat wij nu: Platonische liefde noemen.

Een bijzondere naam. Te ingewikkeld voor de volgende bewoners van het huis? Of was baron Van Heemstra zo gehecht aan de naam, dat hij Diotime in smeedijzer meenam naar Huize Doornwijck? Op Doornwijck waar hij een kamer huurde en zich vanaf 1949 liet verzorgen door de familie Van Os. De naam heeft nog jaren boven het houten huisje gehangen waarin de baron toezag op zijn geliefde kippen achter Huize Doornwijck. Hoe het ook zij, toen de familie Van Tets het huis kocht in 1949 werd de naam veranderd in De Krentenboom.

OPROEP De heer en mevrouw Van Tets woonden geruime tijd in de Krentenboom. Ze hadden vaak hulp in de huishouding nodig. In 1961 staat een indringende oproep in Het Nieuwsblad van het Noorden: (…) Bejaard echtpaar te Doorn zoekt voor zo spoedig mogelijk wegens teleurstelling, bekwame hulp in de huishouding, kunnende koken, zelfst. werken, van goede get. voorzien. Meerdere hulp aanw. Oliestook, eigen zit-sl.kamer (…) Toen de weduwe Van Tets in 1970 overleed kwam het huis te koop te staan. Het huis werd verkocht en verbouwd tot kantoor en huis. Reclamebureau DATA vestigde zich in De Krentenboom. Het huis werd ook gebruikt voor tentoonstellingen van lokale en regionale kunstschilders, waaronder Har Sanders.

KANTOOR EN WOONHUIS In 1989 stond het grote, ruime huis weer te koop. In 1990 mag Kees van Os - broer van Johanne van Os, die dan alweer een tijdje op Doornwijck woont en de dochters Van Heemstra ook verzorgd heeft - zich op zijn 50e de gelukkige eigenaar noemen van De Krentenboom. Hij had het bedrijf Bönnekamp overgenomen en De Krentenboom was een prima kantoor en woonhuis voor hem, zijn personeel en zijn gezin. Kees van Os: ,,Tot 2008 hebben we gewoond en gewerkt in De Krentenboom. Toen ben ik er uitgestapt. Een jaar later is het bedrijf verhuisd naar Maarn. Wijzelf zijn een stukje verder aan de Woestduinlaan gaan wonen. We vonden het een fijne buurt, dus dan blijf je daar graag natuurlijk." De Krentenboom is nog steeds een kantoor en woonhuis ineen. Toen ik aan de zoon van de huidige bewoners vroeg of er ergens ook een krentenboom is, zei hij dat er inderdaad een krentenboom in de tuin staat. Wie weet heeft de familie Van Tets de krentenboom in de tuin gepland toen zij eind jaren '40 het huis kwamen bewonen?

Bronnen: Artikelen uit De Kaap en Nieuwsblad van het Noorden; M. Laman. Geschiedenis en architectuur; Met dank aan Hans Hermans, Kees en Johanne van Os. Wikipedia: Diotime.