• Bart Maat

Heuvelrugse boa's zijn druk

HEUVELRUG De vier buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van Utrechtse Heuvelrug hebben het zó druk, dat ze zo'n 300 klachten per jaar niet kunnen oppakken. Dat blijkt uit het nieuwe uitvoeringsprogramma voor toezicht- en handhavingstaken van de gemeente. Klachten die buiten de boot vallen, zijn onder andere incidentele klachten over geluidsoverlast, kleine evenementen en loslopende honden.


Michiel Schaaij

Ook parkeerklachten die niet direct gevaar opleveren, worden regelmatig terzijde geschoven. De Heuvelrugse opsporingsambtenaren hebben hun handen al vol aan 1400 tot 1800 andere meldingen, die jaarlijks bij de gemeente binnenkomen. Verder houden ze uit eigen beweging toezicht op de vier blauwe zones in Utrechtse Heuvelrug. Daarvoor worden dit jaar maar liefst 1000 werkuren uitgetrokken.  

BOETES De afgelopen tijd schreven de boa's per kwartaal meer dan 500 waarschuwingen en 80 boetes uit. Ook werden er mondelinge berispingen gegeven. Twee opsporingsambtenaren zijn in vaste dienst bij de gemeente, de andere twee worden momenteel ingehuurd. Volgens de gemeente draagt hun zichtbaarheid op straat bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners.

VANDALISME De opsporingsambtenaren laten regelmatig hun gezicht zien op plekken waar hangjongeren bij elkaar komen. De samenstelling van de jeugdgroepen wisselt regelmatig, net als de locaties waar ze samenkomen. De boa's stuiten er vaak op zwerfvuil, alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast en vandalisme. Volgens de gemeente is die overlast de afgelopen tijd gelijk gebleven.

HENNEPTEELT Verder spelen de boa's een rol in de strijd tegen criminele ondermijning. Samen met de politie voeren ze dit jaar integrale controles uit in naar schatting 25 verdachte panden. Daarbij gaat het meestal om verdenkingen van hennepteelt, drugshandel, fraude of witwassen. Als burgemeester Naafs besluit om die panden te sluiten, zorgen opsporingsambtenaren voor de praktische afhandeling.