• Google Maps

Heuvelrugse aanpak verwarde personen 'redelijk uniek'

HEUVELRUG Verwarde personen zorgen voor steeds meer problemen. Een goede samenwerking tussen gemeente, politie, huisartsen, zorginstellingen en sociale dorpsteams moet het aantal incidenten terugdringen. Burgemeester Frits Naafs wil er sneller bij zijn en inzetten op gezamenlijke preventie. ,,We moeten escalaties voorkomen", aldus Naafs.

Michiel Schaaij

SUBSIDIE Daarom wordt deze week een overeenkomst tussen de betrokken partijen ondertekend. Voor de Heuvelrugse aanpak van verwarde personen is subsidie verleend door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Die werkt in opdracht van het Ministerie van VWS aan onderzoek en verbeteringen in de zorg.

UNIEKE AANPAK Volgens zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) zijn er bij de decentralisatie van de zorg veel mensen met verward gedrag uit instellingen als Altrecht en Abrona vertrokken en in de samenleving opgenomen. Dat levert nogal eens problemen op en de landelijke overheid heeft die op het bordje van de gemeenten gelegd. ,,Wij hebben daarvoor een redelijk unieke aanpak ontworpen", aldus Waaldijk.

PREVENTIEF Om de koe bij de horens te vatten wil Utrechtse Heuvelrug alle betrokken partijen samenbrengen. Naast de politie, huisartsen en dorpsteams doen ook de begeleiders van Altrecht en Kwintes mee. ,,Als zich iets voordoet, moeten ze allemaal aan tafel zitten", aldus Waaldijk. Het doel van die aanpak is niet alleen repressief, maar ook preventief. Waaldijk wil zo een stabiele leefsituatie creëren voor mensen die moeilijker grip krijgen op hun omgeving.  

HEFTIG Korpschef Erik Akerboom bevestigde eerder de landelijke stijging van het aantal meldingen over mensen met verward gedrag. Volgens Akerboom lijkt de politie het nationale opvangcentrum te zijn geworden. ,,Dat gaat van mensen die de kluts kwijt zijn, tot enorme geweldsuitbarstingen. Het gaat om heftige incidenten die regelmatig voorkomen die ook politiemensen raken", aldus Akerboom.

NOODKLOK Dat is ook in de provincie Utrecht te merken, waar volgens de cijfers vorig jaar 9 duizend incidenten met verwarde personen werden genoteerd. Dat was bijna tweemaal zoveel als in 2016. De wijkagenten voor Doorn en Maarn luidden daarop de noodklok via Twitter. ,,De toename is echt te merken in Utrechtse Heuvelrug", aldus de agenten. Steeds meer omwonenden zouden daarvan hinder ondervinden.