Heuvelrugs verkeersmeldpunt online

HEUVELRUG Het melden van verkeersonveilige situaties, eenvoudige verbeteringen of zicht belemmerend groen. Het is niet altijd makkelijk het juiste gemeenteloket te vinden als je het slechts incidenteel nodig hebt. De VVD initieert op het punt van verkeer, openbare ruimte, bermen, bomen en begroeiing een online meldpunt www.verkeersmeldpunt-uh.nl.

Monique José Timmermans

Hermannus Stegeman: ,,Een dergelijk meldpunt bestaat al enige tijd in Utrecht en is daar een succes. Hetzelfde platform hebben wij kunnen gebruiken om ook voor de Utrechtse Heuvelrug een verkeersmeldpunt in te richten. Het past bij de tijdgeest dat de politiek en ook politieke partijen zich meer faciliterend opstellen richting de samenleving."

Met een lagere drempel hoopt ook Evert de Boer, VVD-raadslid met verkeer in zijn portefeuille, goed zicht te krijgen op probleemsituaties in de gehele gemeente. ,,Ik kan ter plaatse kijken, praten en inventariseren wat er mogelijk is voor de gemeente. Een melding via de website kan gelijk voorzien worden van een suggestie voor een oplossing."

Overigens tempert De Boer het enthousiasme enigszins door aan te geven dat niet alles binnen de macht van de gemeente ligt. ,,Bijvoorbeeld de veelgevraagde verlichting voor fietsers tussen Maarn en Doorn is een aangelegenheid van de provincie. Daarentegen kan het snoeien van struiken in het gemeenteplantsoen op een straathoek een enorme verbetering van de verkeersveiligheid opleveren, die ook nog eenvoudig is uit te voeren." Meelezen met de meldingen en er reactie op geven is via de website mogelijk.

Het kostenaspect zal zeker ook een rol spelen bij de mogelijkheid een oplossing te bieden. Echter, daar waar de kosten hoog zijn en men overtuigt is van de noodzaak om tot een oplossing te komen, kan via de raadsleden makkelijker de weg in het gemeentekantoor worden gevonden.

Vanaf deze week is het meldpunt via www.verkeersmeldpunt-uh.nl bereikbaar. ,,We zijn erg benieuwd naar de meldingen. Tijdens een lezing waar ik het onderwerp ter sprake bracht, kon ik zo al acht punten noteren", aldus De Boer. De heren verwachten dan ook zeker dat het initiatief voldoet aan een bestaande behoefte.