• Lex van Lieshout ANP

Heuvelrugcollege: 'Geen bezuinigingen meer' (video)

HEUVELRUG Een sluitende gemeentebegroting met behoud van de openbare voorzieningen, dat is de boodschap waarmee wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) woensdagochtend naar buiten kwam. Eerder hield het Heuvelrugcollege nog de mogelijkheid van een begrotingstekort open. Nu blijkt dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn, om de boekhouding van Utrechtse Heuvelrug in rustig vaarwater te houden.

Michiel Schaaij

Wethouder Boonzaaijer belooft dat inwoners in 2017 geen lastenverhoging voor de kiezen krijgen. De Onroerendezaakbelasting stijgt volgend jaar weliswaar met een inflatiecorrectie van 1 procent, maar naar verwachting blijft de totale lastendruk voor inwoners gelijk. Die balans wordt bereikt doordat de gemeente een hogere afvalstoffenheffing (+11 procent) compenseert met een lagere rioolheffing (-13 procent).

RIOLEN ,,Achter de komma zou de lastendruk zelfs iets kunnen dalen", denkt wethouder Boonzaaijer. De forse verlaging van de rioolheffing is opmerkelijk. Het vorige college legde steeds de nadruk op noodzakelijke vernieuwingen in het rioolstelsel. Daarvoor zouden miljoenen euro's nodig zijn. Maar volgens Boonzaaijer kunnen de meeste riolen in Utrechtse Heuvelrug veel langer mee dan de 40 jaar waarmee eerder rekening werd gehouden.

ONDERWIJS De cijfertjes waarmee het Heuvelrugcollege de komende jaren mee aan de slag gaat, laten voor het eerst sinds jaren weer ruimte voor extra uitgaven. De belangrijkste plus gaat naar de onderwijshuisvesting. Het budget dat wethouder Henk Veldhuizen (CDA) voor de nieuwbouw van scholen beschikbaar heeft, gaat met maar liefst 35 procent omhoog. Daarmee behoort een nijpend probleem bij de financiering van scholenbouw tot het verleden.

INVESTERING Bovendien trekt Veldhuizen de portemonnee open voor duurzame maatregelen bij de bouw van nieuwe scholen. Aan die extra investering is wel de voorwaarde verbonden, dat schoolbesturen eenzelfde bedrag ophoesten om het predicaat bijna-energieneutraal aan hun schoolgebouwen te hangen. ,,We zetten hiermee grote stappen. Eerst reden we maar net voor de bezemwagen uit, vanaf nu zitten we in de kopgroep", aldus een glunderende Veldhuizen.

MEER BANEN Verder wil het college meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten voor onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Die inzet loopt via de sociale werkvoorziening Biga en de bedoeling is dat het mes aan twee kanten snijdt. Meer mensen krijgen een baan, terwijl tegelijkertijd het kwaliteitsniveau van het gemeentelijke groen een impuls krijgt.

De politiek heeft zich nog niet over de plannen van burgemeester en wethouders uitgesproken. Over ruim drie weken begint het vergadercircus over de begroting. Op 24 oktober mogen inwoners meepraten en in november vormen de algemene beschouwingen het sluitstuk.

Bron video: UtrechtseHeuvelrug1 (YouTube)