• Foto: Paul Nolens/BDU

Heuvelrug Wonen wil tijdelijke woningbouw

HEUVELRUG Met de doelstelling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om binnenkort ruim 130 statushouders in sociale huurwoningen te huisvesten gaat volgens woningcorporatie Heuvelrug Wonen 'verdringing' plaatsvinden op de sociale huurmarkt. Met dit aantal - wat gelijk staat aan ongeveer 60 woningen - zal 25% van het totale woningaanbod naar statushouders gaan. Heuvelrug Wonen luidt daarom nu de noodklok: er moet iets veranderen.

Marc Satijn

,,Wij hebben uiteraard de stelling dat de gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van onderdak aan alle inwoners, dus ook aan statushouders", stelt Heuvelrug Wonen-directeur Jos Sleyfer, waarbij hij aangeeft als Heuvelrug Wonen faciliterend te zijn om deze doelstelling te behalen. ,,En daar wringt de schoen. Wij muteren op jaarbasis gemiddeld 240 woningen op een totaalaanbod van 3.400. Met het doel om 130 statushouders in 60 woningen te huisvesten zou dit betekenen dat wij ruim 25% van ons woningaanbod beschikbaar moeten stellen", aldus Sleyfer. Volgens hem wekt de gemeenteraad de indruk het allemaal wel mee te vinden vallen.

BEGRIP Ook huurdersvertegenwoordiger Jaap Groeneveld merkt dat er opmerkingen uit de buurt komen. ,,Mensen zijn erg verbaasd over hoe de zaken nu gaan. Het begrip is er wel… maar mensen willen duidelijkheid over de procedure van toewijzing en stellen vragen bij de aantallen", aldus Groeneveld.

Heuvelrug Wonen luidt de noodklok vanwege het onlangs door de gemeente gepresenteerde grondexploitatievoorstel. ,,In de Woonvisie staat gesteld dat ieder nieuwbouwproject minimaal voor 35% uit sociale huurwoningen moet bestaan. Maar in het nieuwe exploitatievoorstel is bijvoorbeeld het Hoek-terrein in Driebergen niet meer toegekend aan het sociale domein, terwijl dit wel eerder in de planning stond. Wij worden totaal niet betrokken bij dergelijke besluiten, wat wel zou moeten", aldus Sleyfer, die stelt dat het Heuvelrugcollege te veel vast houdt aan het 35%-beleid.

OPLOSSING ,,Wij zijn bereid om 200 tot 250 nieuwe (semipermanente) woningen te bouwen, maar hiervoor moeten dan wel locaties beschikbaar komen", stelt de Heuvelrug Wonen directeur, die ook bereid zou zijn om in Amerongen en Maarn te bouwen. ,,Dit is maatschappelijk meer aanvaardbaar, je lost namelijk een huisvestingsprobleem op."

Heuvelrug Wonen hoopt met deze informatie de Heuvelrugpolitiek in beweging te krijgen om de urgentie te verleggen. ,,Wij hebben de bereidheid om te bouwen, we willen alleen grond voor een fatsoenlijke prijs. Ga niet voor het eigen gewin maar voor de zelf ondertekende Woonvisie… neem je verantwoordelijkheid!"