• Lex van Lieshout

Heuvelrug ontvangt subsidie voor betere aanpak personen met verward gedrag

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvangt, samen met de gemeente De Bilt, een subsidie van €241.200 over twee jaar om een nieuwe uitvoeringspraktijk te ontwikkelen in de aanpak van personen met verward gedrag. De subsidie wordt verleend door ZonMw, een organisatie die onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en zorg stimuleert.

Vorig jaar heeft de gemeente in een overeenkomst samenwerkingsafspraken gemaakt met haar partners: de sociale dorpsteams, politie, huisartsen, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. De inwoners moeten op alle vlakken goed geholpen worden en dit moet goed op elkaar afgestemd worden. De gemeente stelt daarbij de leefwereld van inwoners voorop en probeert een stabiele leefsituatie te creëren, zodat escalaties worden voorkomen.

VERANTWOORDELIJKHEID ,,Met alleen samenwerkingsafspraken zijn we er nog niet", stelt Wethouder Hans Waaldijk. ,,De praktijk is weerbarstig en de uitvoeringspraktijk is vaak verbrokkeld. Alle partners zien dat een integrale aanpak nodig is. Werken vanuit kwetsbare mensen zelf, hun leefwereld als uitgangspunt nemen en verantwoordelijkheid nemen om zorgelijke of gevaarlijke situaties op te lossen: dat willen we bereiken."

De gemeente heeft samen met de gemeente De Bilt een project opgezet om dit tot stand te brengen. Na de zomer start dit project in beide gemeenten met leerbijeenkomsten, waar bestuurders, ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers samen simulaties uitvoeren en werkafspraken uitwerken. Door een digitale practicumruimte kunnen professionals elkaar snel vinden en zijn de gezamenlijke afspraken voor iedereen scherp. Ervaringsdeskundigen zijn richtinggevend.

Burgemeester Frits Naafs is het hier mee eens: ,,Dit project past helemaal binnen de doelstellingen van het Integrale Veiligheidsplan. Dankzij de subsidie van ZonMw en met de inzet van onze samenwerkingspartners kunnen we echte stappen in de praktijk zetten om ook voor onze meest kwetsbare inwoners een veilige en stabiele leefsituatie te realiseren."