'Heuvelrug moet werklozen beter en anders ondersteunen'

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt in vergelijking met omliggende gemeenten nog te weinig werklozen aan het werk. Wethouder Hans Nijhof kijkt daarom naar nieuwe maatregelen om de achterstand in te lopen, meldt de gemeente in een persbericht.

,,Steeds meer inwoners in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben geen werk en kunnen daarom moeilijk rondkomen. Zij kunnen rekenen op steun van de gemeente in de vorm van regelingen en begeleiding naar werk. De gemeente had daarvoor het minimumbeleid en het lokaal actieplan arbeidsmarktbeleid opgezet. Het college heeft deze regelingen en activiteiten geëvalueerd en bereidt een nieuw beleidsplan voor om deze groeiende groep nog beter te ondersteunen'', aldus Utrechtse Heuvelrug.

Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de gemeente meer inwoners wil ondersteunen en inwoners zonder werk beter wil begeleiden en meer kansen bieden. Wethouder Hans Nijhof: ,,Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in innovatieve nieuwe projecten om veertig mensen extra naar werk te begeleiden. Desondanks zitten nog steeds teveel inwoners zonder werk en lopen we achter bij de omliggende gemeenten als het gaat om de instroming op de arbeidsmarkt. We zien dat kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, arbeidsgehandicapten en inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, aan de kant blijven staan. Dat zoveel inwoners niet aan de slag komen, is een drama voor de mensen die het treft. Daarom wil ik met dit nieuwe beleidsplan nog een stap verder gaan om meer inwoners een kans te bieden op werk."

,,Op maandag 2 november gaan we als gemeente graag in gesprek met inwoners, betrokken organisaties en de raad over hoe we tot de beste oplossingen kunnen komen voor deze groep inwoners'', aldus de gemeente.

De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 uur in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2.