• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archieffoto BDUmedia

'Heuvelrug moet miljoen euro afboeken'

HEUVELRUG De actie om de gemeentekas te spekken door de verkoop van snippergroen is mislukt. Een ingeboekte bezuiniging van ruim een miljoen euro wordt afgeschreven van de reserve. Eerder dit jaar bleek al dat slechts drie van de duizend aangeboden groenstroken in Doorn was verkocht. Maar desondanks ontkende wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) toen dat het snippergroen-project was geflopt.

Michiel Schaaij

Uit een gemeentelijke inventarisatie bleek vorig jaar dat er in de Heuvelrugdorpen zo'n duizend stukjes gemeentegrond zijn, die door buurtbewoners zonder toestemming worden gebruikt of zelfs aan de eigen tuin werden vastgeplakt. Boonzaaijer wilde deze bijna 44.5 hectare graag te gelde maken en startte daarom met een proef in Doorn en Overberg. Nu blijkt de taakstelling om verschillende redenen niet haalbaar te zijn.

VERJARING Sommige stukjes grond bleken bij nader inzien niet langer oneigenlijk in gebruik te zijn, terwijl er in andere gevallen sprake was van verjaring. Bovendien bleek er meer werk voor de gemeente aan vast te zitten, dan was voorzien. ,,Het is niet zo, dat inwoners zomaar even dat geld naar ons willen overmaken", aldus Boonzaaijer. ,,De bewijslast voor verjaring ligt bij inwoners, maar soms is het toch best lastig."

GEEN MONEYMAKER Een officiële evaluatie van het project wordt binnenkort gepubliceerd, maar Boonzaaijer geeft nu wel toe dat het project in financieel opzicht geen succes was. ,,Het was geen moneymaker", zegt ook wethouder Henk Veldhuizen (CDA). Toch wil het college wel doorgaan met het aan de man brengen van gemeentelijke groenstroken.

ONDERHOUD Het project in Doorn en Overberg wordt zelfs uitgebreid naar de andere dorpen van Utrechtse Heuvelrug. ,,Het gaat om een grondprijzen van rond de de 150 euro per vierkante meter en dat is voor ons een kostendekkend verhaal. En bovendien: wat je afstoot, hoef je ook niet meer te onderhouden. Dat levert dus in de toekomst voordeel op in onze exploitatie", aldus wethouder Boonzaaijer.