• Wethouder Gerrit Boonzaaijer.

    Archieffoto BDUmedia

'Heuvelrug moet bezuinigen of ombuigen'

HEUVELRUG Bezuinigen of gemeentetaken niet uitvoeren, voor die keuze komt de Heuvelrugpolitiek binnenkort te staan. Voor de jaren 2021 en 2022 worden aanzienlijke financiële tekorten verwacht. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) moeten 'scherpe keuzes' worden gemaakt. ,,We hebben best ambities, maar de middelen zijn niet oneindig", aldus Boonzaaijer.

Michiel Schaaij

Naar het zich laat aanzien, heeft de gemeente in 2021 niet genoeg geld om het eerder vastgestelde raadsprogramma uit te voeren. Zo spraken de partijen in de gemeenteraad afgelopen voorjaar af om 6,5 ton extra uit te trekken voor duurzame maatregelen. Of deze en andere ambities helemaal waargemaakt kunnen worden, is nog maar de vraag.

INRUILEN Misschien moeten sommige speerpunten worden ingeruild voor iets minder ambitieuze doelstellingen, suggereerde wethouder Boonzaaijer woensdag op een persbijeenkomst. Komende maandag informeert hij de gemeenteraad over de financiële vooruitzichten. De komende twee jaar lopen de plannen uit het raadsprogramma nog geen gevaar, denkt Boonzaaijer.

OZB Ondanks dreigende tekorten gaat de Onroerendezaakbelasting voor inwoners - behoudens een inflatiecorrectie - niet omhoog, liet het college woensdagochtend weten. De toeristenbelasting voor overnachtingen in een hotel of Bed & Breakfast stijgt wel. Per geboekte nacht moeten ondernemers straks een bedrag van 1,60 euro aftikken.

ZORGENKINDJE Het grootste zorgenkindje om de gemeentefinanciën in het gareel te houden, is overigens het gemeentefonds. Dat is de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan de lokale overheden. Die uitkering zou ook de tekorten op de sociale uitgaven van de gemeente moeten dekken, maar daarover bestaat grote onzekerheid.

MOEILIJK Het college heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de rijksbijdrage. Bovendien wordt pas heel laat in het jaar duidelijk hoeveel geld Den Haag op de bankrekening van Utrechtse Heuvelrug gaat bijschrijven. ,,Als penningmeester zeg ik: het is heel moeilijk om daar beleid mee te maken", aldus Boonzaaijer.