• Google Maps

Heuvelrug heeft weinig ambtenaren

HEUVELRUG Inwoners willen dat de gemeente vooral op de eigen organisatie bezuinigt. Maar uit een rapportage aan de politiek blijkt, dat Utrechtse Heuvelrug al minder ambtenaren heeft dan vergelijkbare gemeenten. Verder bezuinigen kan wel, maar dan moet ook het takenpakket worden teruggebracht.

Michiel Schaaij

BIBLIOTHEKEN Uit de enquête over de financiële tekorten en noodzakelijke bezuinigingen bleek dat inwoners er niets voor voelen, om voorzieningen als bibliotheken en consultatiebureaus in te leveren. Over een mogelijke verhoging van de Onroerendezaakbelasting wordt verdeeld gedacht, zo bleek vorige week.

BENCHMARK Voor de oplossing van de financiële malaise wees een grote meerderheid van de bevolking naar het ambtenarenkorps. De roep om een sobere gemeente klonk luid en duidelijk. Maar uit de benchmark die wethouder Hans Waaldijk (Open) nu bij de gemeenteraad op tafel heeft gelegd, blijkt dat de gemeentelijke organisatie al relatief klein is.

AMBTENAREN Utrechtse Heuvelrug heeft per duizend inwoners 5,5 ambtenaren in dienst. In gemeenten met ongeveer dezelfde oppervlakte en een vergelijkbaar aantal inwoners, ligt het aantal fte's op 7,1. Wel werken er in het Doornse gemeentekantoor iets meer extern ingehuurde functionarissen, maar zelfs als die worden meegeteld blijft de Heuvelrug onder het gemiddelde, zegt Waaldijk.

TAKENPAKKET De conclusie die hij trekt, is dat er aan de eigen organisatie niet meer geld besteed wordt dan elders. ,,Misschien zijn we dus al een sobere gemeente", zegt Waaldijk in een toelichting. Hij sluit onderbouwde budgetverlagingen niet uit, maar dat is alleen realistisch als tegelijkertijd het takenpakket van de gemeente gericht wordt teruggebracht.

ZIEKTEVERZUIM Opvallend is overigens het hoge ziekteverzuim in het gemeentekantoor. Uit de benchmark blijkt dat één op de twaalf ambtenaren ziek thuis zit. Met een verzuimpercentage van bijna acht procent steekt Utrechtse Heuvelrug ver boven het gemiddelde van 5,5 procent uit. Verder is het ambtenarenkorps flink aan het vergrijzen. Het aandeel medewerkers boven de 55 jaar is groot en jonge ambtenaren zoeken hun heil relatief snel elders.