• Peters &Lammerink Architecten

Het Zonnehuis wil nieuwbouw

DOORN Verpleeghuis Het Zonnehuis in Doorn komt met gevorderde nieuwbouwplannen. Al heel lang is er binnen het verpleeghuis een voornemen om te gaan voor nieuwbouw, en nu kan regiomanager Hans Visser met concrete plannen naar buiten treden. ,,Half november gaan wij de aanvraag van de bouwvergunning indienen en staan nagenoeg alle stoplichten op groen."

Marc Satijn

Het is namelijk niet voor het eerst dat Het Zonnehuis met plannen voor nieuwbouw komt. ,,Voordat ik hier kwam werken was er net een plan afgeblazen, in 2012. Dat was op toppunt van de bouwcrisis en het was een ontwerp waarbij er ook dure appartementen op het terrein zouden komen", aldus Visser. Daarna kwamen er plannen voor een ingrijpende renovatie. ,,Toen wij de kosten daarvan in beeld kregen, werd het duidelijk dat nieuwbouw toch beter was en zijn we opnieuw begonnen."

OUD De ingreep is volgens de regiomanager hard nodig. ,,Is het gewoon een oud pand waar wij nu in zitten. We hebben nog steeds enkele 2-persoons kamers, er is gezamenlijk sanitair en we stoken voor het bos", legt Visser uit. De bedoeling is dan ook dat in het nieuwbouw alles kleinschaliger wordt van opzet en dat er allemaal 1-persoons kamers komen voorzien van eigen sanitair.

Het plan dat nu op tafel ligt is een ontwerp met drie landhuizen. ,,In de twee kleinere landhuizen komen in de één 48 bewoners en in de ander 41 bewoners te wonen. In het hoofdgebouw komen 64 plaatsen. De groep die een paar jaar geleden naar de tijdelijke huisvesting bij Beatrix is gegaan, komt weer terug in de nieuwbouw van het Zonnehuis", aldus Visser, die als voordeel van losse landhuizen ziet dat de opzet kleinschalig wordt, met een eigen plek voor de verschillende doelgroepen.

VOORZIENINGEN In het hoofdgebouw zullen niet alleen bewoners komen, maar tevens zal er ruimte worden gemaakt voor aanvullende zorgvoorzieningen. ,,Er liggen inmiddels intentie-overeenkomsten op tafel, maar in dit stadium nog geen getekende contracten. Over wie, wat en waar kunnen we dus nog niets definitief zeggen, maar er is dus ruimte voor meerdere gezondheidszorgvoorzieningen, zoals een polikliniek, huisarts of apotheek."

Als de planning loopt zoals Visser nu voor ogen heeft, dan zal de eerste fase van de bouw net voor de zomer van 2018 van start gaan. ,,Ieder gebouw wordt apart gebouwd, zodat wij heen en weer kunnen verhuizen tussen het oude en nieuwe gebouw. Dat betekent wel dat het een langdurig traject wordt, dat zal doorlopen tot in 2022", aldus Visser.

In de nieuwbouw wordt direct rekening gehouden met duurzaamheid. ,,Er komen dikke muren, het pand wordt gasloos, er komt isolerend glas, brontechnologie die gebruik maakt van voor warmte en koude uit de bodem en uiteraard zonnepanelen. Alles om te zorgen dat we zo veel mogelijk klimaatneutraal worden", stelt Visser, die erg blij is met het ontwerp van architect Michiel Lammerink.

INRICHTING Binnenin zullen de woongroepen allemaal een gezamenlijke huiskamer krijgen, met een ruim terras of balkon. ,,Deze worden goed toegankelijk, zodat alle bewoners de mogelijkheid hebben om naar buiten te kunnen", aldus de regiomanager. Ook komt er tussen de gebouwen een parkachtige tuin, met rolstoeltoegankelijke paden én speciale tuinen voor specifieke doelgroepen, zoals een kas en moestuin bij de Korsakov woningen, waar bewoners zelf kunnen tuinieren.

Voorafgaand aan de aanvraag van de bouwvergunning, probeert de overkoepelende stichting Quarijn de omwonenden zo goed als mogelijk bij het proces te betrekken. ,,Ook is bij het ontwerp rekening gehouden met de input van bewoners, medewerkers en de clientenraad. Zo is er een proefkamer gebouwd om te kijken hoe alles functioneert. Zo konden wij in gesprek komen met bewoners, medewerkers en familie om te bepalen of overal wel goed over na gedacht is." Verder is Visser nog met omwonenden en de gemeente in gesprek over de toegang naar het terrein, omdat wordt bekeken of de veiligheid kan worden verbeterd op het verkeersknooppunt Bergweg -Acacialaan -Dorpsstraat.

,,Voor de bouw staan nu al veel seinen op groen: de gemeentelijke welstand is akkoord, het nieuwbouwplan past in het bestemmingsplan en de banken zijn bereid in de nieuwbouw te investeren. We gaan dus voortvarend verder met de verdere bouwvoorbereiding, zodat we voor de zomer echt met de nieuwbouw kunnen starten.