• Sebastiaan Bode

'Het tij is voor De Uitkijk niet te keren'

AMERONGEN De drie liberale fracties in de gemeenteraad dringen aan op een onderzoek naar een Amerongse scholenfusie. D66, VVD en BVH hopen dat openbaar onderwijs in het dorp gered kan worden, als WereldKidz De Uitkijk samengaat met één van de christelijke scholen. Vorige week werd bekend dat een schoolsluiting dreigt, nu het leerlingenaantal gevaarlijk dicht bij de opheffingsnorm komt. Het Heuvelrugcollege zegt open te staan ,,voor creatieve oplossingen om openbaar onderwijs in Amerongen te behouden".

Michiel Schaaij

 

BUIKPIJN In de gemeenteraad klonk vorige week vooral teleurstelling over de recente leegloop van De Uitkijk. ,,Het openbaar onderwijs in Amerongen is in gevaar en dat levert ons buikpijn op", aldus Hans Waaldijk (GroenLinks/PvdA). Ook andere partijen zien de gang van zaken met lede ogen aan. ,,Ik hoop dat alles op alles gezet kan worden om het schooltje alsnog overeind te houden, maar ik vrees dat het tegen beter weten in is", aldus Ameronger Jasper van Geijtenbeek (SP).

 

BESLUIT Voorzitter Wubbo Wever van de regionale scholenkoepel WereldKidz liet de Heuvelrugpolitiek weten ,,niet in te zien hoe het tijd nog te keren zou zijn". Wever wil begin december een besluit nemen over een samenvoeging met zusterschool WereldKidz Meander aan de Dreef in Leersum. 

 

FUSIEGELD  Voor zo'n vrijwillige fusie legt de overheid extra steungeld op tafel en daarmee kan ontslag van leerkrachten bij De Uitkijk worden voorkomen.

Aan het einde van het vorige schooljaar werd al duidelijk dat De Uitkijk in zwaar weer was terecht gekomen, waarop de personeelsformatie werd teruggebracht. Na organisatorische maatregelen van het schoolbestuur, vreesden veel ouders voor een sterfhuisconstructie.

Ze kwamen in actie, waarna de Heuvelrugpolitiek er op aandrong om de enige openbare basisschool in Amerongen open te houden. Schooldirecteur Gaby de Jongh verklaarde donderdagavond tegen raadsleden, dat de negatieve publiciteit in die periode de school geen goed heeft gedaan.

 

OVERSTAP ,,Het was vechten tegen de bierkaai en nu is ons team op", aldus De Jongh. Volgens de schooldirecteur willen de leerkrachten van De Uitkijk er het liefst ,,een fantastisch laatste schooljaar van maken" en intussen de gewenste fusie met WereldKidz Meander voorbereiden. Die school ligt op 3,7 kilometer afstand van De Uitkijk en het schoolbestuur hoopt dat de meeste van de huidige leerlingen die overstap willen maken. Ouders hebben echter al laten weten dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

 

FINANCIËLE ZEPERD Als het doek voor De Uitkijk valt, lijkt de gemeente met een financiële zeperd achter te blijven.

De school nam vorig najaar haar intrek in Allemanswaard en Utrechtse Heuvelrug heeft voor die ruimte een tienjarig huurcontract afgesloten. ,,Dit heeft inderdaad financiële consequenties voor ons", bevestigt wethouder Hans Nijhof (GroenLinks/PvdA).