'Het is prima als wij werkloos worden'

LEERSUM In Utrechtse Heuvelrug startten eind 2014 de Dorpsnetwerken: lokale netwerken van actieve bewoners die zich inzetten voor leefbaarheid, veiligheid, wonen, zorg en welzijn. Ruim een jaar is nu verstreken. Hoe gaat het met de Dorpsnetwerken? Een korte serie geeft antwoord op deze vraag. In het vierde deel staat het Dorpsnetwerk Leersum centraal.

Wimco in 't Veld

Het is maandagmiddag. Tussen de kasten van de bibliotheek in De Binder snuffelen leners in boeken. Aan de balie voert de bibliothecaresse op gedempte toon een gesprek met een bezoekster. Op de eerste etage van de bieb zitten drie leden van het Dorpsnetwerk Leersum aan hun vaste vergadertafel. ,,We komen bewust altijd samen in De Binder", zegt voorzitter Ron Tichelaar. ,,Daarmee onderstrepen we dat De Binder een dorpshuisfunctie heeft en dat iedereen daar welkom is. Als ik zelf mijn boeken kom omruilen, heb ik vaak hele leuke gesprekken. Je komt hier zó veel mensen uit Leersum tegen."

CENTRALE PLAATS Het netwerk wil letterlijk en figuurlijk een centrale plaats innemen in het dorp. Het ondersteunt dan ook van harte initiatieven die de lokale banden versterken. Zoals De Binder Bindt. Deze stichting in oprichting wil van De Binder een 'echt Leersums dorpshuis' maken. Het Dorpsnetwerk vergadert en denkt actief met deze projectgroep mee. Maar het wil uitdrukkelijk niet zelf deelnemen aan het initiatief.

Op een vergelijkbare basis wordt samengewerkt met activiteitenorganisatie Leersum Live.

,,Het is niet de bedoeling dat wij zelf dingen gaan organiseren. Onze taak is om zaken mogelijk te maken, door verbindingen te leggen en mensen met elkaar in contact te brengen", vertelt de secretaris van het Dorpsnetwerk Leersum, Rons vrouw Christine Tichelaar.

REPAIR CAFÉ In de afgelopen maanden heeft het netwerk bij verschillende nieuwe dorpsinitiatieven een verbindende rol gespeeld. Zo heeft het vrijwilligers en sponsors geïnteresseerd voor Hartveilig Leersum. Opzet hiervan is een dekkend reanimatienetwerk voor Leersum tot stand te brengen. Ook voor het vervoersproject Maatje Mobiel heeft het Dorpsnetwerk contacten met vrijwilligers gelegd.

Heel soms neemt het Dorpsnetwerk een actieve rol op zich, maar dan alleen in de beginfase. Voorzitter Tichelaar is een van de zeven drijvende krachten achter het Repair Café, dat elke vierde zaterdag van de maand plaatsvindt in De Binder. Het café biedt inwoners de mogelijkheid kapotte spullen te repareren of om te leren dat zelf te doen.

,,Als Dorpsnetwerk steunen we het Repair Café vooral omdat mensen er met elkaar in contact komen. Dat is één van onze hoofddoelstellingen: het verbeteren van de contacten." Ron benadrukt dat zijn directe bemoeienis tijdelijk is. ,,Op den duur laat ik het Repair Café weer los. Het moet zelfstandig doordraaien."

VERENIGINGSLEVEN Hoe rijk het vrijwilligers- en verenigingsleven in Leersum is, blijkt uit het door Christine opgestelde overzicht van verenigingen, organisaties en vaste activiteiten. Toen eind 2014 het kort tevoren geformeerde Dorpsnetwerk samenkwam, was deze inventarisatie de eerste actie waartoe de dorpsnetwerkers besloten. ,,We wilden een overzicht maken van alles wat er te doen is in Leersum: kerken, hobby's, sport, cultuur, welzijn, noem maar op. De gemeentegids is lang niet volledig en voor de inwoners van Leersum is een compleet overzicht handig. Nu kun je alle verenigingen op één plek vinden." De lijst is te vinden op samenopdeheuvelrug.nl.

BUURTWELZIJN.NL Eén van de belangrijkste projecten in het korte bestaan van de vrijwilligersorganisatie is mijnbuurtwelzijn.nl. Op uitnodiging van de gemeente heeft de Leersumse dorpsnetwerker Huibert Straus, samen met collega-netwerkers uit andere dorpen, veel tijd besteed aan de selectie en invulling van dit digitale platform.

,,Mijnbuurtwelzijn.nl is een marktplaats voor hulpvraag en -aanbod. Mijnheer Jansen wil bijvoorbeeld graag dat zijn gras gemaaid wordt. Omdat hij zijn been heeft gebroken, kan hij dat niet zelf. Dus zet hij een advertentie op de website. De alleenstaande mijnheer Willemse leest dat, komt langs, maakt gezellig een praatje en gaat aan de slag. Zo hebben twee mensen voordeel van Mijnbuurtwelzijn.nl."

Mijnbuurtwelzijn.nl draait al in Driebergen. In Leersum vindt binnenkort een gebruikersinformatiemiddag plaats voor alle verenigingen en sociale instellingen. Enkele weken later is een bijeenkomst voor individuele bewoners gepland.

WERKLOOS Zijn de Leersumse dorpsnetwerkers niet bang dat ze werkloos worden als alle contacten via dit platform tot stand komen? ,,Dat zou ik prima vinden", antwoordt de voorzitter lachend. ,,Daar spannen we ons juist voor in. Want dat betekent dat de mensen elkaar zelf weten te vinden. Maar Mijnbuurtwelzijn kan pas zelfstandig draaien als 15 procent van de inwoners van Leersum eraan deelneemt. Daar zitten we voorlopig nog niet aan, dus we blijven eraan trekken. En als het zover is, zijn er nog genoeg andere dingen om voor de gemeenschap te doen."

Het Dorpsnetwerk Leersum is te bereiken via dorpsnetwerkleersum@gmail.com of telefoonnummer 06- 23675414.

Foto De drie Leersumse dorpsnetwerkers in de bibliotheek in De Binder (van links naar rechts): Christine Tichelaar, Ron Tichelaar en Huibert Straus.

'Onze taak is zaken mogelijk te maken'