• Terra Incognita

Herontwikkeling mariniersterrein in beslissende fase

HEUVELRUG De participatie rond de herontwikkeling van het mariniersterrein nadert een belangrijk moment. Op woensdag 6 september krijgt iedereen de gelegenheid om te laten weten welke elementen moeten worden opgenomen in het ontwikkelingskader. Het vertrekpunt voor het atelier zijn de bevindingen van het werkteam dat op 30 augustus al heeft gescoord.

Gerard van Wijk

„We hebben hard gewerkt aan de vier onderzoeksscenario's", zegt Jan Maurits van Linge van Bureau Terra Incognita. „De scenario's laten de breedte zien van wat er kan op het kazerneterrein. De ideeën zijn aangereikt door de participanten van het werkteam en inwoners die deel hebben genomen aan de dag van de kazerne en de openbare ateliers. Vervolgens hebben experts de ingrediënten aangescherpt. We zijn nu in het stadium waarin we beoordelen met welke bouwstenen uit de verschillende scenario's we een ontwikkelingsperspectief op hoofdlijnen kunnen samenstellen. De laatste stap die we na de herfstvakantie maken is: wat moeten we nu vastleggen in het ontwikkelingskader, zodat het in de toekomst goed gaat. Dat de kwaliteiten die we belangrijk vinden behouden blijven, dat alles wat we graag willen, ontwikkeld wordt en dat we ruimte geven aan de markt en de initiatiefnemers om er iets moois van te maken. We gaan het niet dicht timmeren."

Martine de Vaan, projectleider herbestemming en verkoop bij het Rijksvastgoedbedrijf vult aan: „De thematische groepering van ideeën in de onderzoeksscenario's heeft zijn functie gehad. De volgende stap is dat we de goede aspecten uit de scenario's halen, die worden gescoord door het werkteam en de bezoekers van het openbare atelier op 6 september en later nog door de ambtelijke deskundigen." De scores zijn geen definitieve uitslagen maar steeds het vertrekpunt voor het gesprek zowel in het werkteam als in het openbare atelier.

MARKTSTUDIE Naar alle aspecten is een marktstudie uitgevoerd in opdracht van de drie overheden. De componenten zijn beoordeeld op de kansrijkheid van de afzonderlijke functies en de passendheid op basis van de bevolkingssamenstelling van dit moment. Er is zowel een oordeel op de afzonderlijke functies als op het geheel van de scenario's. De vraag is wil je voortborduren op wat er nu is of wil je deze locatie aangrijpen om iets nieuws te realiseren. „Die discussie is aan het werkteam en aan het openbare atelier", zegt De Vaan. „In de marktstudie wordt bijvoorbeeld de conclusie getrokken dat het scenario op Eigen Kracht op een dergelijke schaal niet kansrijk is, gezien de leeftijdsopbouw nu en ook gezien het feit dat mensen die zoiets willen dat liever in de grote stad ondernemen."

ONTWIKKELINGSKADER „Het wordt een ontwikkelingskader op hoofdlijnen en er moet ruimte blijven om verschillende functies nog een plek te geven. De abstractie wat willen we precies vastleggen in het ontwikkelingskader, die slag moeten we nog maken", zegt Van Linge. „Geen aantallen, hooguit wellicht bandbreedtes. We hebben nog ruim vier jaar te gaan voordat de uitvoering start. Het gemeentelijke en provinciale beleid nu en straks is uitgangspunt. En dat kan veranderen."

In laatste ronde scoren de ambtelijke disciplines van provincie en gemeente. Mochten die anders zijn dan de scores van werkteam en openbaar atelier dan moeten die afwijkingen worden beargumenteerd. Het werkteam krijgt tenslotte de gelegenheid om daarop te reageren voordat het voorstel richting de politieke besluitvormers gaat. De marktstudie staat op www.mkdoorn.nl/producten