• Terra Incognita
  • Terra Incognita
  • Terra Incognita
  • Terra Incognita

Herontwikkeling mariniersterrein begint met participatieplan

DOORN Ongeveer honderd belangstellende inwoners kwamen donderdag 13 oktober naar het Cultuurhuis in Doorn om mee te praten over het participatieplan voor de herontwikkeling van het mariniersterrein. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom deze avond. Welke aanpassingen in het plan terecht komen, wordt begin november duidelijk.

Gerard van Wijk

,,Jammer dat de mariniers weggaan", zegt Gerrit Boonzaaijer. ,,Om in stijl te blijven: we moeten een aanvalsplan opstellen en vooruit kijken." De wethouder voor ruimtelijke ordening doet de aftrap op de bijeenkomst waar iedereen die wil meedenken over de toekomst van het kazerneterrein zijn inbreng kan leveren.

Boonzaaijer bezweert dat het participatieproces er niet is voor de bühne. ,,Het is niet waar dat wij al weten wat er moet komen", zegt hij. ,,Natuurlijk zijn er mensen die er al over hebben nagedacht en zijn er een aantal randvoorwaarden. Maar het proces is open. Zie het als een stevige wandeling waarbij we onderweg onderzoeken wat we willen bereiken. Net zoals de mariniers resultaat bereiken met teamwork, geldt dat ook voor ons."

Deze avond gaat niet over de inhoud, maar over de vraag of het participatieproces goed in elkaar zit. Bureau Terra Incognita is door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf ingehuurd om de creatieve inbreng van iedereen die zich betrokken voelt tot zijn recht te laten komen en het participatieproces in goede banen te leiden.

WERKWIJZE Jan Maurits van Linge, projectleider bij Terra Incognita, legt uit hoe het proces is opgebouwd, van actief meedoen in een werkteam tot het volgen op internet van de digitale nieuwsbrieven. Alle ideeën komen in een kansenboek, daaruit ontstaan drie of vier scenario's en volgt de beoordeling op haalbaarheid. In de laatste fase vindt de besluitvorming plaats en wordt het ontwikkelingskader vastgesteld. Dan is het naar verwachting eind 2017.

NIET HELEMAAL BLANCO Bedrijventerreinen en kantorenparken zijn geen onderdeel van het onderzoek. Een andere voorwaarde is dat het Rijksvastgoedbedrijf het terrein verkoopt tegen marktconforme prijzen.

Dat betekent volgens het RVB: verkoop tegen de waarde die bij de bestemming hoort. Die kan dus fluctueren. Het RVB zal te zijner tijd niet als projectontwikkelaar optreden. Formeel krijgen provincie en gemeente nog de keus om het terrein aan te kopen. Dat moment is nadat het ontwikkelingskader is vastgesteld.

HOE VERDER Alle suggesties uit de werkgroepen worden beoordeeld. De gemeenteraad stelt het participatieplan naar verwachting eind van dit jaar vast. Daarna start het creatieve proces met 'de dag van de kazerne' op het mariniersterrein. De precieze datum volgt begin januari.

Alle informatie van deze avond met foto's inclusief de beoordeling van de suggesties, de presentatie, het participatieplan en de voortgang is te vinden op de interactieve projectwebsite www.mkdoorn.nl. Opvallend was ook deze avond het geringe aantal jongeren.