• Management, toezichthouder, exploitant, YMCA en adviseur hebben plannen ontwikkeld voor de toekomst van het Henschotermeer..

    Monique José Timmermans

Henschotermeer is geen 'pretpark'

MAARN Van het Henschotermeer zijn dinsdagmiddag de plannen gepresenteerd voor de toekomst van de recreatieplas. ,,We gaan ervoor om het natuurlijke karakter te behouden met een exploitatie die dat mogelijk maakt", aldus Julianne en Martien van de Lagemaat. De belangrijkste pijler is minder afhankelijk te zijn van het weer en meer bezoekers het jaar rond te ontvangen.

Monique José Timmermans

De familie Van de Lagemaat heeft in januari 2018 het beheer in handen gekregen, nadat het Recreatieschap is opgeheven. ,,Hiermee werd ook de subsidie van provincie en diverse gemeenten stopgezet en zijn we voor onderhoud en investeringen afhankelijk van eigen middelen en inkomsten. Aangezien er de afgelopen jaren weinig aan onderhoud is gedaan, is er alleen op dat gebied al veel werk te doen."

TENTEN Diverse ideeën hebben inmiddels op de tekentafel gelegen, sommige zijn gesneuveld omdat ze niet uitvoerbaar bleken, andere worden gewijzigd vormgegeven en sommige zullen al snel zichtbaar worden op het terrein. ,,Bij de strandhoreca – het Oude Strandhuis – willen we als een van de eerste projecten piramidevormige tenten plaatsen, zodat bezoekers een mogelijkheid hebben om beschut te zitten."

GEFASEERD Voor de totale realisatie van de plannen heeft de familie - die al sinds 1826 een band heeft met het gebied - een fasering over 10 jaar berekend. Bij die plannen horen bijvoorbeeld een horecagelegenheid in de buurt van de hoofdentree. ,,Deze horeca wordt ook toegankelijk voor mensen die niet naar het Henschotermeer gaan, maar bijvoorbeeld langsfietsen en stoppen voor koffie of een pannenkoek."

In een latere fase kan deze horecagelegenheid nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld een overdekte spetter-spatterplaats waar de kleintjes met water kunnen spelen.

ACTIVITEITEN Ook een hal die als toevluchtsoord kan dienen op het moment dat buitenactiviteiten niet buiten kunnen plaatsvinden, staat op het wensenlijstje, net als een kinderspeeltuin, kinderboerderij en een trimparcours. ,,Dat laatste was er in het verleden ook al, de restanten zijn nog zichtbaar in het bos."

Groot onderhoud aan de bruggen zal worden uitgevoerd, deze dateren uit 1972 en dan wordt een extra brug geplaatst van oever naar oever tegenover de strandhoreca.

SFEER De sfeer van de bebouwing blijft natuurlijk met veel hout en een hang naar nostalgie, zodat deze past in de natuurlijke omgeving van het landgoed Den Treek Henschoten, waar het Henschotermeer deel van is.

,,Dat het Henshotermeer een pretpark zou kunnen worden, is echt een schrikbeeld voor ons. We willen het doorgeven aan de volgende generatie in volle glorie van natuur met een gezonde exploitatie."

YMCA Intussen bereidt YMCA, bekend van de jeugdkampeerweken in Den Treek, zich voor op een verhuizing naar het terrein bij het Henschotermeer. ,,Hier is al jaren sprake van en we denken nu echt in 2021 de eerste kinderen hier te ontvangen. Voor ons een extra dimensie om bij het water te zitten met onze faciliteiten."

ENTREE Vanaf 1 juli gaat de veelbesproken entreeprijs daadwerkelijk gevraagd worden aan de bezoekers van 3 jaar en ouder. Voor 2,95 euro per persoon kan men dan de hele dag vertoeven aan de oevers van het meer.

Zie voor alle informatie over tarieven en mogelijkheden www.henschotermeer.nl.