• Kees de Kroon

Heideherstel met schaapskudde en brandweer

MAARN Driehonderd schapen graasden onlangs twee dagen op het 'stilste plekje van Nederland' behorend tot landgoed Huis te Maarn. Het was het begin van een gesubsidieerd project, waarbij in vier jaar de opslag aan vliegdennen, berken, vogelkers en ander ongerief vervangen zal zijn door jonge frisse heidestruikjes.

Kees de Kroon

Met haar kudde afficheert herderin José Struik zich aan de hand van een overeengekomen begrazingsplan als een onmisbaar onderdeel van het natuurbeheer.

KUDDE ,,Rondtrekkende schaapskuddes vormen bovendien een schakel in de ecologie van gebieden. Ze transporteren met hun vacht insecten en zaden en zorgen zo voor diversiteit van flora en fauna. Vandaar ook de naam van mijn kudde: Treeker Wissel, naar het ecoduct tussen Maarn en Amersfoort dat daar de heidegebieden verbindt. Mijn kudde bestaat uit voornamelijk Veluwse Heideschapen met hun sterke koppen en dito lijf, een enkele 'Kemp' (Kempisch Heideschaap) en de meer fijnbesnaarde Franse Solognoten. Die met de bruine kop. Die leveren ook de beste kwaliteit aan wol."

PERIODIEK Periodieke begrazing voorkomt dichtgroeien van gebieden. De schapen houden de vegetatie kort, zodat het gebied open blijft en heidevegetatie kan ontstaan. Zo op het oog met manshoge struiken op het 'stilste plekje' (3-4 hectare) is er meer nodig dan alleen begrazing. Renée van Notten, directeur van Landgoed Huis te Maarn: ,,We gaan in de volgende vier winters steeds een kwart van dit perceel afbranden. Zie het ook als brandweeroefeningen voor de brandweer. Ik hoop maar dat we in januari-februari aanstaande een paar mooie vriesdagen krijgen. We popelen om te starten. Afbranden is net als begrazing gunstig voor verjongde groei van heide, maar ook voor de oefenvaardigheid van de brandweerlieden."

STREEKFONDS De derde in dit project Heideherstel is het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug. John van der Starre, penningmeester van het Streekfonds is de projectmanager. Het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug is een Rabostichting, waarin lokale ondernemers willen investeren. ,,Onze missie is groen en duurzaam, zodat Natuur, Landschap en het Cultureel Erfgoed op de Heuvelrug profiteren."

Het Heideschaap staat symbool voor het Streekfonds. Daarmee komen alle succesfactoren samen in dit project. ,,Over graasgebieden ontsloten door corridors leveren schapen zichtbaar bij aan natuurbescherming en landschapsbehoud. In de steeds verjongende heide gedijen op hun beurt bijvoorbeeld weer soorten als vlinders, hagedissen en leeuweriken; soorten voor wie open terreinen en corridors van levensbelang zijn."