• ProRail

Grote test: geen treinverkeer Utrecht-Ede-Wageningen

DRIEBERGEN Het weekend na Hemelvaart wordt de eerste grote vingeroefening voor het project stationsgebied Driebergen-Zeist. Van vrijdag 26 mei 22:00 uur tot maandag 29 mei 05:00 uur rijden er geen treinen.

Gerard van Wijk

In die tijd wordt spoor 3 - aan de Zeist kant - opgebroken plus alle aansluitende wissels. Bovendien gaan alle twee de spoorwegovergangen van drie naar twee sporen. In de Hoofdstraat aan de kant van de Reehorst slaat de aannemer damwanden vanwege grondwerkzaamheden op die locatie. „Het is veel werk op een kleine oppervlakte, maar het is niet moeilijk. Ik sta er garant voor dat de treinen op maandagochtend weer kunnen rijden."

UITVOERING Aan het woord is Albert Hazeleger, bouwmanager bij ProRail en verantwoordelijk voor de uitvoering van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Hij spreekt vol zelfvertrouwen over de aanstaande operatie. De locatie is hem niet onbekend. „Sinds midden jaren zeventig wordt al gedacht over aanpassing van het stationsgebied", zegt hij. „Ooit was het idee om vier sporen aan te leggen tussen Utrecht en Arnhem."

Het station Driebergen-Zeist is een van de oudste stations van ProRail. Gevaarlijke en belemmerende situaties zijn straks verleden tijd, zoals de twee spoorwegovergangen en de met 130 km per uur voorbijrazende treinen. Die gaan het station passeren over de buitenste sporen. Want in 2020 heeft het station vier sporen: twee langs de perrons voor het lokale treinverkeer, de twee buitenste voor de doorgaande treinen. Met de reconstructie van het stationsgebied slaat ProRail een aantal vliegen in een klap. De spoorwegovergang aan de Hoofdstraat is gemiddeld 20 minuten per uur dicht. Over drie jaar is dat verleden tijd. De overweg wordt een onderdoorgang, de doorstroming van het verkeer is straks goed, de spoorwegovergang aan de Odijkerweg gaat er ook uit. Dat past in het streven van ProRail om Nederland te ontdoen van alle spoorwegovergangen.

Het station krijgt vier sporen. Het spoor blijft op dezelfde hoogte. Het gebied tussen de spoorwegovergangen nu wordt verdiept. Daar komt het stationsgebouw. Nog een verdieping lager komen de fietsenstallingen. Een belangrijke pijler in het project is duurzaamheid. En niet alleen natuur en milieu, ook de mens krijgt alle aandacht. ProRail steekt volgens Albert Hazeleger veel tijd en energie in contacten met de bewoners. Het was in de beginfase niet vanzelfsprekend dat bewoners zich lieten geruststellen door de inzet van ProRail om op het eind van de rit meer bomen te planten dan er worden gekapt. „In de bouwperiode kappen we 300 bomen, als het project klaar is hebben we er 600 teruggeplant", zegt de projectmanager. „Dat zijn dan geen jonge kale boompjes, maar al redelijk volgroeide exemplaren die we nu al aankopen." In het gebied komen zonnecollectoren op de kappen van de perrons. Het gaat niet helemaal lukken om het gebied volledig energieneutraal te maken, omdat er te weinig ruimte is om zonnepanelen te plaatsen. Plannen om samen te werken met andere partijen om op alle kantoorgebouwen panelen te plaatsen en het hele gebied energieneutraal te maken zijn niet gelukt.

GRONDWATERVERVUILING Onder De Reehorst zit een plek met vervuild grondwater. Wegpompen kan volgens Hazeleger niet omdat je 'het dan het terrein in trekt'. Rond het terrein waar straks Triodos Bank het nieuwe kantoor gaat bouwen plaatst de aannemer een afscheiding om te voorkomen dat vervuild grondwater zich over het bouwterrein verspreidt.

Info: www.stationdriebergenzeist.nl en www.ns.nl/reisinformatie/werk-aan-het-spoor.