• Manita Brunekreef

Grote bomenkap in het Kaapse Bos

DOORN Wie geregeld in de Kaapse Bossen rondom Doorn loopt, zal het inmiddels zijn opgevallen. Diverse bomen -soms grote groepen bij elkaar- bevatten een oranje stip en staan op de nominatie om gekapt te worden. Niet omdat ze oud, ziek of dood zijn, maar om meer 'gelaagdheid' en diversiteit in de Doornse bossen aan te brengen.

Marc Satijn

 

Boswachter Michel Reukers van Natuurmonumenten legt uit dat deze grote bomenkap goed is voor de toekomst van het Kaapse Bos. ,,Veel bomen in deze regio hebben dezelfde leeftijd, aangezien ze veelal zijn aangeplant." Volgens de boswachter waren het dan ook vooral naaldbomen die in het bos te vinden waren. ,,Wij wilden uiteindelijk een zogenaamde 'dunning' doen, om van deze naaldbomen af te komen en meer wisseling te hebben met loofhout. Door deze dunning ontstaat er meer 'hoog-laag-structuur' in het bos", aldus Reukers, die het bos tot in detail kent en precies weet wat er moet gebeuren om het in zo goed mogelijke staat behouden.

 

Door het creëren van open plekken -door meerdere bomen op één plek om te kappen- kunnen er jonge boompjes opkomen, met een grotere variatie aan soorten. ,,We maken de plekken van ongeveer anderhalf tot twee keer de boomhoogte. Ik ben dan verplicht volgens de boswet om daar binnen drie jaar boompjes te hebben staan", aldus Reukers, die vaak het 'gat' creëert nabij of aan een ander gat. ,,Hierdoor krijg je dus hoogteverschillen in de toppen, wat voor meer licht en variatie zorgt"

SPARRENRIJK De vorige dunning -rond 2007- zorgde volgens Reukers voor wat opschudding bij de bomenliefhebbers. ,,Ik had toen stippen gezet op diverse bomen, toen bijna honderd mensen in opstand kwamen. Onder de noemer 'Stichting Sparrenrijk' houdt deze groep zich nog steeds bezig met de instandhouding van het sparrenbestand en andere naaldbomen binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,We zijn vanaf het eerste moment met ze in gesprek gekomen en heb ik laten zien wat ik doe. Door hun inbreng is er dan ook een aantal bomen blijven staan en is het vertrouwen wederzijds."

 

DOOD HOUT Een groot deel van de om te kappen bomen zal in het Kaapse Bos te zien blijven, net als diverse afgewaaide takken en vanzelf omgevallen bomen. ,,Dit 'dode' hout laten wij liggen, aangezien veertig procent van het leven in het bos te maken heeft met dit dode hout. Het is dus juist goed om dit alles in het bos aanwezig te houden."

 

DIEREN Dit onderhoud is ook belangrijk voor de aanwezige dieren in het bos. ,,Zo kunnen jonge hertjes beter schuilen achter lage struiken en komen er meer muizen die goed zijn voor de roofvogels en vleermuizen", aldus Reukers. Het zijn ditmaal ook vooral de kleine 'tamme kastanjes' die uit het bos zullen worden verwijderd. ,,Maar, de bomen waar mensen vaak kastanjes rapen blijven gewoon staan. Zoals de hele zware, mooie bomen."

 

RISICO Op 15 augustus begint de bomenkap, dat minstens drie weken door zal blijven gaan. Echter zal het tot in de loop van oktober duren voordat er niets meer merkbaar is van de werkzaamheden. ,,We zullen vooral doordeweeks aan de gang gaan en weinig in het weekend, op enkele zaterdagen na", aldus de boswachter.

Voor de veiligheid zet Natuurmonumenten wel alles risicogebieden af en ook met bebording zal er duidelijk worden aangegeven waar de werkzaamheden worden verricht. ,,Na de dunning worden de aanrijroutes in het bos weer hersteld", belooft Reukers.