• Jeroen Jumelet / ANP

Grote bezuinigingen op komst binnen gemeente

HEUVELRUG Met een reeks bezuinigingsmaatregelen wil het college de strijd aanbinden met de financiële tekorten van de gemeente. Tot de meest ingrijpende maatregelen behoren de sluiting van de bibliotheek in Maarn en het consultatiebureau in Driebergen. Amerongen is dubbel de klos: daar worden zowel de bibliotheek als het consultatiebureau opgedoekt.

Michiel Schaaij

HONDENBELASTING Uit de omvangrijke lijst met ombuigingsvoorstellen blijkt verder dat er flink minder geld komt voor wegonderhoud en onderwijshuisvesting. Daarnaast worden subsidies uit de dorpsbudgetten verlaagd en het krijgt het cultuurbeleid twee bezuinigingsrondes van 20 procent voor de kiezen. De relatief hoge hondenbelasting stijgt met hetzelfde percentage.

ONDERNEMERSKLIMAAT In de voorstellen komt jaarlijks minder geld beschikbaar voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) en het Regionale Bureau voor Toerisme (RBT). Bovendien zit er een structurele verhoging van de toeristenbelasting in de pen. De investeringen in het ondernemersklimaat worden gehalveerd

AMBTSWONING Burgemeester Frits Naafs doet zelf ook een duit in het zakje. Hij zal moeten verhuizen omdat de ambtswoning wordt verkocht. Financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) rekent erop, dat het riante pand op de hoek van de Van der Leelaan in Doorn een slordige anderhalf miljoen euro voor de gemeentekas kan opleveren.

OZB Mochten zich de komende jaren nieuwe financiële tegenvallers aandienen, dan kan de Onroerendezaakbelasting (Ozb) met 14,5 procent omhoog. Dat is opvallend omdat collegepartij VVD bij eerdere bezuinigingsrondes juist voorop liep in het protest tegen Ozb-stijgingen.

MEEPRATEN Donderdagavond praat de Heuvelrugpolitiek over de bezuinigingen. Daarna krijgen inwoners bijna vier weken de tijd om hun zegje doen. Er wordt daarvoor een aantal bijeenkomsten georganiseerd en een enquête gehouden. Op woensdag 17 april kan via een online forum worden meegepraat over de voorstellen.

PROTESTEN Het college benadrukt dat in dit geval geen sprake is van inspraak of participatie, maar van consultatie. Het is daarom de vraag, hoeveel gewicht bezuinigingsprotesten van inwoners in de schaal zullen leggen. Op donderdag 9 mei wordt dat besproken in een brede bijeenkomst met het college, de raad, inwoners en ambtenaren.