• EenVandaag/Follow the Money

'Grond marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild met giftige stoffen'

DOORN De grond waar de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen op gebouwd moet worden is ernstig vervuild met chemische stoffen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Follow the Money. ,,Defensie wist dit, maar maakte het niet bekend aan de mariniers." Volgens EenVandaag is de vervuiling een risico voor de volksgezondheid als men met die grond in aanraking komt.

,,Het ministerie van Defensie en de Provincie Zeeland zijn sinds 2011 op de hoogte van deze verontreinigingen, maar verzuimde dit te melden aan het Korps mariniers, de vakbonden of leden van de Tweede Kamer", meldt EenVandaag op haar website. ,,Uit de rapportages van het Ministerie van Defensie en de Provincie Zeeland, in bezit van EenVandaag en Follow the Money, komt een beeld naar voren van een gebied waar jaren lang een oogje toe is geknepen als het gaat om bodem en milieuwetgeving. "

GIFTIG Volgens het onderzoek van EenVandaag komen ,,hoge en soms zelfs zeer hoge concentraties" van giftige stoffen als PAK's, Pcb's, broom, fluoride, cyanide, arseen, fenol, benzeen, kwik, lood en nikkel, maar ook asbest en minerale olie voor in de grond.

GEVAARLIJK EenVandaag laat ook toxicoloog Martin van den Berg aan het woord: ,,Ik zou hier als marinier niet graag een schuttersputje graven", geeft hij aan. Volgens de toxicoloog is het ronduit gevaarlijk is om met de grond in aanraking te komen. Van den Berg: ,,Het probleem dat deze stoffen worden opgenomen via de huid, als je ermee in aanraking komt. Ben je vaak in zo'n gebied dan kun je steeds meer van die stoffen in je lichaam krijgen."

NIET TRANSPARANT De mariniers moeten vanuit Doorn naar Vlissingen verhuizen en dat leidde al tot veel onvrede. Volgens Arjen Rozendal van de militaire vakbond AFMP gaat dit nieuws over de vervuilde grond ook slecht vallen bij zijn leden. ,,Als het niet om de bodemverontreiniging zelf is, dan wel vanwege het niet transparant zijn over het aantreffen ervan", zo vertelde hij tegen EenVandaag. Hij is het niet eens met hoe Defensie heeft gehandeld. ,,Als er zoiets aangetroffen wordt, verwacht je dat je daarover wordt ingelicht en dat ze je vertellen hoe ze het op gaan lossen."

CROOM 6 Ook Tweede Kamerlid Isabelle Diks maakt zich kwaad over het gebrek aan informatie en transparantie bij Defensie. Ze refereert aan het Chroom 6 dossier: ,,Het probleem bij chroom-6 is dat Defensie willens en wetens mensen in gevaar heeft gebracht." Tegen EenVandaag vervolgde Diks: ,,Dan snap ik niet dat je het in je bolle hoofd haalt een kazerne te bouwen in een gebied waarvan je al weet dat de grond met zware metalen en andere giftige chemische middelen is verontreinigd."