• PR

Groenere tuinen voor een beter klimaat

HEUVELRUG De vereniging voor Dorp & Natuur, IVN Utrechtse Heuvelrug en de gemeente willen op 14 november partijen bijeen brengen die allemaal hetzelfde doel hebben: een duurzame en klimaatneutrale omgeving. Een middel om daar op eenvoudige wijze aan bij te dragen is meedoen aan Operatie Steenbreek, de landelijke campagne voor tuinvergroening met het motto: Tegel eruit, groen erin!

Edith Hazelzet

De bijeenkomst op 14 november start met een presentatie van Hiltrud Pötz. Zij zet zich met haar bedrijf Atelier Groenblauw op creatieve wijze in voor duurzame, klimaat- en toekomstbestendige gebouwen, steden en gebieden. ,,Dat we ook op de Utrechtse Heuvelrug samen gaan werken om onze dorpen (her)in te richten en zo klimaatbestendiger maken, is hard nodig'', vindt ook Carli Aulich, één van de organisatoren van de avond. Als beleidsmedewerker waterkwaliteit bij een waterschap zijn de gevolgen van klimaatverandering haar overduidelijk: ,,We krijgen steeds meer intensieve regenbuien, waarbij er heel veel water ineens valt. De riolen kunnen het vele water dan niet meer aan. De steeds verdergaande verstening van tuinen versterkt deze overlast. Het water kan in dergelijke tuinen niet wegzakken en loopt de straat op." Vergroening is een oplossing, die bovendien bijdraagt aan fijnstofopvang, verkoeling en biodiversiteit.

WATER BERGEN Gemeente, Dorp&Natuur en IVN streven ernaar de openbare ruimte en privétuinen steeds meer zo in te richten dat water tijdelijk te bergen is, waarna het langzaam kan infiltreren in de bodem. Hiervoor zijn diverse methoden: een grindbak in de tuin, wadi's, meer planten want die houden sowieso water vast, en het afkoppelen van regenwater van het riool, zodat dit ten goede komt aan het grondwater. Wettelijk gezien zijn burgers sinds 2009 verplicht om hemelwater dat op hun perceel valt, te bergen. ,,Dit wordt in onze gemeente niet gehandhaafd, maar er zijn er die dat wel doen", aldus Aulich.

Met de input van de bijeenkomst willen de organisatoren een actieplan opstellen voor het vergroenen van de gemeente. Hiertoe nodigen zij iedereen uit die daaraan wil bijdragen: inwoners, ondernemers, tuincentra, hoveniers, scholen, woningcorporaties en groene organisaties. ,,Wij kunnen het wel bedenken en mensen bewust maken en enthousiasmeren, maar als er in een tuincentrum dan geen materialen voorhanden zijn om je tuin aan te passen, dan schiet het niet op. Dus ook dat soort partijen zien we hier graag."

ACTIESTART Begin 2018 wordt in Leersum gestart met een tegelactie in het kader van Operatie Steenbreek. Phine Dalmeijer van Dorp&Natuur licht toe: ,,We beginnen op de scholen, en zijn blij dat deze mee willen werken. Ook schoolpleinen behoeven vaak wel vergroening. Wethouder Henk Veldhuizen komt voordoen hoe dat gaat met die tegel eruit en dan een plant erin. De leerlingen krijgen een folder mee om de ouders uit te nodigen ook een tegel in hun tuin te vervangen door groen. Deze tegel mag op school ingeleverd worden en wij doneren dan een plantje. De gemeente haalt de tegels op bij de scholen."

Verder is de vereniging voornemens om met een bakfiets vol planten wijk voor wijk de aandacht te vestigen op Operatie Steenbreek. ,,Dan geven we voorlichting hoe je het milieu in je eigen tuin al een handje kunt helpen. Alles wat we er zelf aan doen, is mooi meegenomen. Daarnaast hebben we zaden en planten bij ons." Vrijwilligers die bij deze campagne willen helpen, zijn van harte welkom.

De bijeenkomst Utrechtse Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal is op 14 november om 19.30 uur in het Cultuurhuis van Doorn aan het Kerkplein 2. Inlopen is mogelijk vanaf 19.00 uur.