• Dorpsjournalist.nl

'Groene Golf' en verhogingen op de Hoofdstraat

DRIEBERGEN De gemeenteraad heeft de knoop doorgehakt. Er ligt na de raadsvergadering van gisteravond een besluit vast over de Hoofdstraat in Driebergen. De knelpunten binnen het besluitvormingsproces lagen in het traject tussen de Hogesteeg en de Bosstraat, maar de raad heeft nu unaniem besloten om dit traject te voorzien van een zogenaamd Verkeersregelinstallatie (VRI), ondersteund door plateauverhogingen die aangebracht zullen worden bij het begin en einde van het traject.

Nog geen twee weken geleden strandde het besluit door een door D66 ingediende motie om een 30 km-zone in te voeren. Door verdeeldheid binnen de raad werd het besluit teruggebracht naar een zogenaamde oordeelvormende bijeenkomst, die gisteren plaatsvond voorafgaand aan de raadsvergadering. Door een nieuwe toezegging vanuit de ambtenaren - namelijk op elkaar afgestemde VRI's die 30 km per uur rijden belonen - werden er nieuwe moties gevormd die leidden tot het uiteindelijke besluit. Door deze op elkaar afgestemde VRI's - die geplaatst zullen worden ter hoogte van de AH-supermarkt en de Hogesteeg/Oranjelaan - wordt te hard rijden afgestraft en 30 km per uur rijden beloond (groene golf).

Binnen de motie werden plateauverhogingen op de kruising bij de Bosstraat/Hoofdstraat en aan het begin van het traject bij de Hogesteeg afgedwongen. ,,We zullen het besluit van de raad uit gaan werken, wat inhoudt dat door de verhoging bij de Bosstraat op die kruising maar 30 km per uur mag worden gereden. Daarnaast zal er een verhoging worden aangebracht bij de kruising met de Traay en zal er bij de nieuwe VRI op de kruising met de Oranjelaan/Hogesteeg een verhoging worden aangelegd", aldus verantwoordelijk wethouder Veldhuizen. Met de aanbreng van de verhogingen hoopt de raad dat ook 's nachts - wanneer de VRI's worden uitgeschakeld - er een snelheidsverlaging plaatsvindt.

Alle overige ingediende moties, zoals de aanleg van een rotonde bij de Bosstraat, het behoud van parkeerhavens en het behouden van voetgangerseilandjes bij de Traay zijn niet aangenomen. De VVD - indiener van de motie voor een rotonde - betreurt dat de rotonde niet doorgaat en dat er wél VRI's op het traject komen. ,,Fietsers gaan niet vijf keer op een traject van 500 meter stoppen, zeker niet als ze op weg zijn naar school of sport", aldus VVD'er Kerstens. Van der Zee (VVD) stelt ook dat het dorpsaanzicht door de komst van de VRI's wordt aangetast en dat de IVA-studenten hebben aangekondigd vaker gebruik te maken van alternatieve routes door woonwijken.

De raad en het college verwachten met dit besluit in 2015 te starten met de aanpak.