Groen licht voor restauratie Wayestein

AMERONGEN De Heuvelrugpolitiek heeft geen moeite met de restauratie van boerderij Wayestein. Om een overheidssubsidie voor het herstel van het vervallen monument niet in gevaar te brengen, geeft de gemeenteraad donderdag waarschijnlijk een 'verklaring van geen bedenkingen' af. Of de politiek in een later stadium ook de bouw van vijf woningen bij Wayestein goedkeurt, is nog de vraag.

GOEDKEURING De achttiende eeuwse boerderij Wayestein behoort tot het Leersumse landgoed Zuylestein en brandde in de jaren '90 voor het grootste deel af. Het is de bedoeling dat de ruïne cultuurhistorisch verantwoord wordt gerestaureerd. De gemeenteraad verbindt aan haar goedkeuring wel de voorwaarde, dat ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Utrecht en de gemeentelijke monumentencommissie definitief met de restauratie akkoord gaan.

OMSTREDEN In tegenstelling tot de restauratie is het plan om naast de boerderij vijf woningen te bouwen, wel omstreden. De eigenaar van Zuylestein wil met in totaal elf woningen op Wayestein en ten zuiden de Nieuwe Steeg in Leersum een einde maken aan de exploitatietekorten van het landgoed. De gemeenteraad moet daarover nog debatteren.