• Archief

Groen licht voor bedrijventerrein

MAARSBERGEN  De Raad van State geeft definitief groen licht voor de uitbreiding van het industrieterrein Maarsbergen Oost. In een woensdagochtend bekendgemaakte uitspraak veegt de hoogste bestuursrechter de bezwaren van belangengroepering Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) van tafel.

Michiel Schaaij 

TELEURSTELLEND Inwoner Berend Musegaas, die zich als lid van de werkgroep Maarsbergen Oost van MMN met het bedrijventerrein bezig hield, noemt de uitspraak teleurstellend. Hij vindt dat de Raad van State amper op de argumenten tegen de uitbreiding van het industrieterrein ingaat. ,,Dat is jammer, maar we moeten de uitspraak respecteren", aldus Musegaas.

WERKGELEGENHEID Wethouder Rob Jorg (VVD) is wél content met de afloop van de juridische procedure rond het Maarsbergse bedrijventerrein. ,,Het is fijn dat het eerdere besluit van de gemeenteraad overeind is gebleven", aldus Jorg. ,,Initiatiefnemer Van Wolfswinkel kan zijn bedrijf nu binnen onze gemeentegrenzen voorzetten en dat is goed voor de lokale werkgelegenheid. Bovendien biedt het plan ruimte aan woningbouw."

DIK DOSSIER Ook wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) toont zich tevreden met het oordeel van de Raad van State. Hij had in het vorige college het dikke dossier Maarsbergen Oost onder zijn hoede. ,,Het was best een lange procedure, maar ik ben blij dat het plan standgehouden heeft. Een aantal ondernemers zit te al een hele tijd wachten op verplaatsing naar het nieuwe bedrijventerrein", aldus Boonzaaijer.

VRAAGTEKENS In oktober plaatste de Raad van State nog wel vraagtekens bij het plan van initiatiefnemer Van Wolfswinkel. In een voorlopige uitspraak vond de bestuursrechter toen, dat de behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte niet voldoende was aangetoond. Maar het verweerschrift van de gemeente en de reacties daarop, leidden uiteindelijk tot een andere conclusie.

VERSTEDELIJKING Volgens de rechter mocht de gemeenteraad bij het vaststellen van de regionale behoefte aan bedrijfshuisvesting uitgaan van het maximale groeiscenario. De Raad van State erkent wel dat het plan voor het bedrijventerrein en 24 nieuwe woningen zorgt voor verstedelijking van het landelijke gebied langs de Haarweg. Maar het plan zorgt tegelijkertijd voor een versterking van de ruimtelijke kwaliteit, aldus de uitspraak.

CAMPING Ondernemer Van Wolfswinkel kan nu zijn huidige vestigingen langs de Haarweg en aan de Ambachtsweg gaan samenvoegen op het nieuwe bedrijventerrein. ,,Schop in de grond!", zo vat wethouder Boonzaaijer de uitkomst van de juridische marathon samen. De bedrijfshuisvesting komt op de plek van de vroegere camping aan de zuidwestkant van de Haarweg.

OVERLAST De nieuwe huizen, waaronder zes sociale woningen en 18 vrije woonkavels, komen aan de noordoostzijde van de Haarweg en aan de Rottegatsteeg. Volgens de uitspraak van de Raad van State blijft daar de geluidsoverlast door het auto- en vrachtverkeer binnen de maximaal toelaatbare waarde. De vrees van de NMU voor een onaanvaardbare toename van geluidhinder, wordt door de rechter niet onderschreven.