Groei voedselbank Utrechtse Heuvelrug ver boven landelijk gemiddelde

HEUVELRUG De vraag naar voedselpakketten van Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is vorig jaar met twintig procent gestegen. Landelijk is er sprake van een stijging van elf procent. Dit meldt de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug op basis van onlangs gepubliceerde cijfers van Voedselbanken Nederland.

De toename is een zelfstandige groei: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn niet gewijzigd: mensen kunnen bij de Voedselbank terecht als er na aftrek van vaste lasten (zoals huur, energie, water, belastingen en zo nodig aflossing van schulden) per maand maximaal 180 euro per volwassene resteert om van te leven. Voor elk kind wordt daar vijftig euro bij geteld.

Van de inwoners die binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug afhankelijk zijn van voedselpakketten is veertig procent jonger dan achttien jaar. Dit is conform de landelijke tendens. Het betekent dat 56 kinderen voor hun voeding afhankelijk zijn van Voedselbank Utrechtse Heuvelrug.

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug zich in om de armste inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor werken de ruim 55 vrijwilligers van de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, kerken, gemeente Utrechtse Heuvelrug en particulieren. Op deze manier worden voedseloverschotten herverdeeld en armoede bestreden. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.