• De Van Braam Houckgeestkazerne krijgt na het vertrek van de mariniers in 2021 een nieuwe bestemming

    Dorpsjournalist.nl

GoedVolk discussieert over herinrichting Mariniersterrein Doorn

DOORN Meer dan zestig inwoners van Doorn kwamen woensdag 25 mei bijeen op uitnodiging van GoedVolk om na te denken over mogelijke herbestemming van het mariniersterrein. In 2020 vertrekt het Korps Mariniers uit Doorn naar Vlissingen.

Na een korte presentatie werden in meerdere groepen ideeën ontwikkeld. Vragen zoals 'welke waarden heeft het kazerneterrein?' en 'Wat hebben we als gemeenschap nodig?' leidden volgens GoedVolk tot een geanimeerde discussie die tot ver na de formele sluiting doorging.

Zo kwam naar voren dat er waarde wordt gehecht aan behoud van de natuur en de sportfaciliteiten. Of iets als dank aan de mariniers voor zestig jaar aanwezigheid op de Utrechtse Heuvelrug? Kunnen we het mariniersmonument behouden als aandenken of een ontmoetingsplek creëren voor oud-mariniers?

GoedVolk is een beweging van en voor burgers die uitgaat van positieve betrokkenheid van burgers bij de lokale leefomgeving en daar vorm aangeeft door de kennis en ervaring van inwoners te mobiliseren. Dat kan bijvoorbeeld rondom ruimtelijke inrichting, milieu of lokale economie: alles wat de leefomgeving verbetert en toekomstbestendig maakt. GoedVolk kent geen verenigingsbestuur of leden, iedereen die zich bij een thema betrokken voelt is volwaardig deelgenoot.

Uit de zes tafels met discussiegroepen zijn veel ideeën voortgekomen. Alle aanwezigen krijgen de komende week een verslag. Vervolgens bundelt GoedVolk alle ideeën en daagt bewoners uit om de schouders onder een initiatief te zetten. Dit vóórdat er sprake is van een formele inspraakronde. Deze aanpak karakteriseert GoedVolk: ,,We willen niet wachten tot er een uitgewerkt voorstel ligt waar burgers achteraf iets van mogen vinden, maar proberen het initiatief te nemen door de ervaring, kennis en creativiteit van bewoners vanuit een positieve insteek te activeren."

De gemeente Heuvelrug als formele partij bij de herbestemming van het mariniersterrein heeft volgens GoedVolk aangegeven geïnteresseerd te zijn in de resultaten en staat open voor het getoonde initiatief.

Een eerste actiepunt is al vastgesteld: uit de discussie bleek dat veel inwoners van Doorn geen duidelijk beeld hebben van de omvang van de kazerne en de aanwezige bebouwing. De commandant van de Van Braam Houckgeestkazerne heeft iedereen die geïnteresseerd is uitgenodigd voor een rondleiding op vrijdag 24 juni. Inschrijven is noodzakelijk en kan via: https://goo.gl/gz2kzp.