• VVD-wethouder Rob Jorg van recreatie en toerisme is positief.

    Marc Satijn

Goede vooruitzichten voor uitkijktoren

AMERONGEN De kans op herbouw van de Amerongse uitkijktoren wordt steeds groter. Burgemeester en wethouders hebben positief gereageerd op het principeverzoek van de Stichting Amerongen Inspireert. Initiatiefnemer Rein van Ee is blij met het groene licht van de gemeente. Hij denkt dat de eerste bezoekers in december volgend jaar de toren kunnen beklimmen.

Michiel Schaaij

De uitkijkpost wordt hoger dan die in het Kaapse bos in Doorn en biedt zicht over de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Betuwe en het gebied van de Kromme Rijn. Het gevaarte wordt opgetrokken uit duurzaam hout van Staatsbosbeheer. De allereerste uitkijktoren op de Amerongse Berg was ook van hout. Nadat die was afgebrand, kwam er op dezelfde plek in het bos een ijzeren uitkijkpost. Die werd in 2005 afgebroken vanwege de slechte bouwkundige staat.

FINANCIERING Aan de financiering van de nieuwe toren wordt volgens Van Ee nog gewerkt. Verschillende banken zouden daarvoor fondsen en goedkope leningen beschikbaar willen stellen. Daarnaast heeft Amerongen Inspireert een bureau voor crowdsourcing ingeschakeld, om het financiële plaatje rond te krijgen. De totale kosten worden geschat op ,,een bedrag tussen de één en anderhalve ton".

TOERISME VVD-wethouder Rob Jorg van recreatie en toerisme is positief. Hij denkt dat de nieuwe Amerongse uitkijktoren een aanwinst voor inwoners en bezoekers kan zijn. Van Ee voorziet dat er verspreid over het jaar zo'n 30 tot 40 duizend bezoekers op de nieuwe uitkijktoren af zullen komen. Ondanks het bestuurlijke enthousiasme werd een verzoek om kwijtschelding van de leges bij de bouwaanvraag niet ingewilligd.

WESPENDIEF Inmiddels is het noodzakelijke flora- en faunaonderzoek afgerond. Volgens Van Ee is de aanwezigheid van een wespendief - zo'n 60 meter verderop - geen bezwaar, mits met de bouw van de toren wordt gewacht tot na het broedseizoen. Als de bouwvergunning en de fondsenwerving succesvol worden afgerond, zouden de eerste palen dus in oktober 2019 de grond in kunnen.