• Vincent Jannink

'Goede start asielbeleid'

HEUVELRUG Er klonken mooie woorden in de gemeenteraad, bij de bespreking van het actieplan voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Alle partijen zijn blij met de opbrengst van de twee praatavonden, waar inwoners en organisaties zich samen met de gemeente over de vluchtelingenkwestie bogen. Gesteggeld werd er donderdagavond alleen over de controlerende functie van de gemeenteraad.

Michiel Schaaij

Elders in het land lopen de gemoederen vaak hoog op, als het over de instroom van asielzoekers gaat. ,,Utrechtse Heuvelrug is een bijzondere uitzondering: we pakken het op een goede manier aan en we doen er niet moeilijk over", zo vatte SP-er Jasper van Geijtenbeek de gang van zaken samen. Dick Karssen (ChristenUnie) prees de inspanning van vrijwilligers en professionals bij de totstandkoming van het actieplan.

ZWAARTEPUNT De meest kritische vragen kwamen van rechts-liberale zijde. Zo plaatste VVD-raadslid Franca Kerstens vraagtekens bij de mogelijke opvang van zestig asielzoekers in het voormalige F.D.Roosevelthuis op de grens van Doorn en Driebergen. ,,Kan er sprake zijn van een succesvolle integratie als er zestig statushouders bij elkaar zitten op een enigszins afgelegen plek? Bovendien ligt het zwaartepunt van de opvang te veel in Driebergen", vindt Kerstens.

SPREIDING Als gevolg daarvan zitten er volgens Kerstens wel erg veel vluchtelingkinderen op de Driebergse basisschool De Valkenheuvel. ,,De docenten en andere leerlingen moeten dat wél aankunnen", zei ze. Als het aan de VVD ligt, worden asielzoekers in de toekomst wat meer verspreid over de Heuvelrugdorpen. Dat zou nodig zijn om voldoende draagvlak in Driebergen te behouden. Maar burgemeester Frits Naafs ontkende dat Driebergen meer vluchtelingen huisvest dan andere dorpen en wees daarbij onder andere op de asielzoekerscentra in Leersum en Overberg.

RESULTATEN De fractie van Burgervertegenwoordiging Heuvelrug maakt zich onder andere zorgen over de evaluatie van het actieplan en de financiële verantwoording achteraf. BVH-raadslid Gera Hensbergen benadrukte de controlerende taak van de gemeenteraad. Daarom wilde ze van burgemeester Naafs weten welke concrete doelen hij wil bereiken en hoe hij de resultaten denkt te gaan meten. Ook fractievoorzitter Chantal Broekhuis (CDA) drong op een evaluatie aan.

ONRUST Naafs beloofde de Heuvelrugpolitiek over een half jaar bij te praten over de vorderingen en knelpunten van het actieplan. Overigens vindt Hensbergen dat Utrechtse Heuvelrug de maatschappelijke onrust over de opvang van asielzoekers niet moet onderschatten. ,,Tot dusver gaat het hier goed, maar we moeten wel alert blijven", aldus Hensbergen. Ze wil dat de gemeente nagaat of de integratie van nieuwkomers ook voor de andere Heuvelruggers naar wens verloopt.