'Goed zo!' voelt de drukte

AMERONGEN Kringloopwinkel 'Goed zo!' bestaat dit jaar tien jaar. De winkel is gevestigd in een tabakschuur van het Zendingshuis-Diaconessenhuis Bethanië. Deze schuur werd tot 1996 gebruikt als opslagplaats voor hout en als stalling voor caravans. Jacqueline Catsburg is teamleider voor de woendagmiddag en donderdagmorgen en is al acht jaar vrijwilliger bij de kringloopwinkel 'Goed zo!'. ,,In die tijd groeide de behoefte om bij te dragen aan duurzaamheid en een kringloopwinkel leek daar een goede manier voor te zijn."

Pander Roskam

Tien jaar geleden is de winkel begonnen met een openstelling van één dag per maand. Inmiddels is dat uitgegroeid tot drie halve dagen per week. Mensen weten de winkel inmiddels in groten getale te vinden. ,,Vooral op de woensdagmiddag is het erg druk en komen we eigenlijk vrijwilligers tekort. We zijn vooral op zoek naar een gastheer. Bij voorkeur een sterk persoon die spullen in ontvangst kan nemen en op kan bergen. Zodat die later gesorteerd en geprijsd kunnen worden door andere vrijwilligers op een rustiger moment. De winkel is woensdagmiddag vaak zo vol dat er geen ruimte is om dat direct te doen."

VRIJWILLIGERS 'Goed zo!' is afhankelijk van haar vrijwilligers. ,,Daar moeten we natuurlijk zuinig op zijn. Volumineuze aankopen leveren we bij mensen thuis af tot de begane grond, tegen een kleine vergoeding. Ontruimingen deden we in het begin wel, maar dat vergt teveel van de onze mensen. Zo troffen we een keer een inboedel aan waar alles vet was, behalve het eten."

Bijzonder aan deze kringloopwinkel is dat de opbrengsten vrijwel allemaal naar de gemeenschap terug gaan in de vorm van schenkingen. Ieder jaar in november worden deze feestelijk uitgereikt in de vorm van cheques aan diverse Ameronger organisaties.

,,Inwoners van Amerongen kunnen een aanvraag doen voor een gift aan een goed doel waar het dorp bij betrokken is. Zo hebben we in het verleden een bijdrage gegeven aan het dorpsblad 'De Klepperman', kinderboerderij 'De Knuffelweide', muziekvereniging 'Ons Genoegen' en voor de renovatie van de oude begraafplaats." Het gaat om éénmalige donaties, bijvoorbeeld voor een nieuw instrument, een bankje of de schoolbibliotheek. Maar ook projecten in de rest van de wereld waarvoor Amerongers zich inzetten worden soms gesteund met een gift.

GEEN WINSTOOGMERK,,Veel mensen brengen spullen die overtollig zijn en nog prima een nieuwe bestemming verdienen. Het besef dat de opbrengsten weer teruggaan naar de gemeenschap zal daar ongetwijfeld aan bijdragen. Dat is fundamenteel anders dan een commerciële kringloop, waar winst gemaakt moet worden."

De kringloopwinkel 'Goed Zo!'is geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur, op donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en op zaterdagmorgen van 09.00 tot 13.00 uur. Op maandag en dinsdag is de winkel alleen open van 09.00 tot 12.00 uur om spullen in te nemen.

www.goedzo.org

Kringloopwinkel zoekt woensdaghulp. (Foto: Pander Roskam)