• Dorpsjournalist.nl

Goed gesprek over kazerne levert niets op

HEUVELRUG Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) kan nog geen duidelijkheid geven over de verhuizing van de Doornse mariniers naar Vlissingen. Met die boodschap zijn wethouders Rob Jorg (VVD) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) vorige week teruggekomen uit Den Haag.

Michiel Schaaij

SNEL BESLUIT De twee Heuvelrugwethouders drongen vrijdag bij Visser aan op een snel en positief besluit over de verplaatsing van de kazerne. De gemeente wil daar een duurzame nieuwbouwwijk realiseren, maar de planvorming daarvoor ligt nu stil. Samen met provinciebestuurder Pim van den Berg (D66) benadrukten Jorg en Boonzaaijer het belang van woningbouw op het kazerneterrein.

ANTWOORD Ook voor de betrokken mariniers en hun gezinnen is het van belang dat er duidelijkheid komt, vindt Jorg. ,,Ons standpunt is duidelijk overgekomen bij de staatssecretaris, maar ze kon ons niet het antwoord geven waar we op hoopten", aldus de wethouder. Volgens Jorg kon de bewindsvrouw evenmin zeggen, wanneer het definitieve verhuisbesluit genomen wordt.