• Onder deze begroeiing langs de Gooyerdijk gaat een vervuilende
    vuilnisbelt schuil.

    Michiel Schaaij

Gif bij vuilstort aan Gooyerdijk moet opgeruimd

DOORN Opnieuw moet er in Doorn bodemvervuiling worden opgeruimd. Deze keer is het buitengebied aan de beurt. Bij de vroegere gemeentelijke vuilnisbelt aan de Gooyerdijk zijn kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) aangetroffen. Verder zijn er hoeveelheden barium, koper, lood, zink en asbest gevonden. De provincie spreekt van een ernstige verontreiniging en eist dat de bodem wordt gesaneerd.

Michiel Schaaij

Ook het grondwater is vervuild, maar er zouden geen actuele verspreidingsrisico's zijn. Wel wil de provincie het grondwater elke vijf tot tien jaar opnieuw onderzoeken. De oude vuilnisbelt ligt achter de huizen aan de Gooyerdijk 16 en 17. Beide woningen zijn eigendom van de gemeente. Die wil ervan af en alleen de stortplaats zelf en een toegangspad daarnaartoe in bezit houden.

RISICO'S Maar eerst moet er van de provincie een schoonmaakoperatie op touw worden gezet. Naar verwachting zal er meer dan 2500 kubieke meter vervuilde grond afgegraven en weggevoerd moeten worden. De huidige huurders is vorig jaar al geadviseerd een deel van de grond bij hun woning voorlopig niet te bewerken. Ook vindt de provincie het houden van moestuinen geen goed idee. Na de sanering moeten alle humane en ecologische risico's zijn afgewend.

KINDEREN In verband met de kadavers die tijdens het bodemonderzoek werden gevonden, raadt de provincie de bewoners aan om kinderen en huisdieren niet buiten op de vervuilde grond te laten spelen. Na de vondst van dierlijke botten werd het graafonderzoek vanwege infectierisico's stilgelegd, maar er werden geen miltvuurbacteriën in de bottenresten aangetoond.

MAATREGELEN Overigens valt de vuilstortplaats zelf buiten de saneeroperatie. De plaatselijk zeven meter hoge stort ligt op het achterterrein en is vrijwel ontoegankelijk door woekerende begroeiing. Het is de bedoeling om een aantal struiken te rooien en de afvalhoop met een

omheining van minimaal 1.80 meter hoog af te schermen. Voor de maatregelen op stortplaats draagt niet de provincie maar de gemeente de verantwoordelijkheid.

KAAPSE BOS De vuilstort aan de Gooyerdijk is rond 1930 in gebruik genomen en vanaf 1949 konden ook inwoners van Langbroek er hun afval kwijt. In 1969 werd een nieuwe vuilnisbelt geopend, diep verscholen in de bossen tussen Doorn, Leersum, Maarn en Maarsbergen. Als gevolg daarvan werden de mogelijkheden voor het storten van particulier afval aan de Gooyerdijk ingeperkt.

BEZORGD In 1980 - lang nadat de stortplaats was gesloten - toonde een toenmalig raadslid zich bezorgd over kwalijke gevolgen die de jarenlange vuilstort voor het milieu aan de Gooyerdijk zou kunnen hebben. In 1997 werden bij bodemonderzoek al sporen van vervuiling aangetroffen. Die werden toegeschreven aan het morsen tijdens het vervoer van afval naar de stortplaats. Daarna bleef het stil, tot vier jaar geleden omwonenden klaagden over los gewaaide stukken plastic die over de velden waaiden en een nieuw onderzoek werd ingesteld.