• Marieus Mulder is één van de teamleiders van de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug.

    Corina Blommendaal

Gezamenlijke aanpak binnen Stichting Sociale Dorpsteams werkt goed

DOORN Inmiddels is het al drie jaar geleden dat de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de participatiewet en de jeugdwet door de Overheid overgeheveld werd naar de gemeentes. Vervolgens zijn de Sociale Dorpsteams per 1 april 2017 ondergebracht in een zelfstandige stichting: Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. Ook de welzijnswerkers vanuit Welnúh zijn hierbij aangehaakt. Vanwege de brede kennis, ervaring en netwerkcontacten kan er snel geschakeld worden.

In de Sociale Dorpsteams die in 2015 werden opgericht werken veel medewerkers die destijds vanuit hun werkgever waren gedetacheerd, zoals mensen uit maatschappelijk werk, jeugdzorg, psychiatrie en verslavingszorg. Nu dit in 2017 een zelfstandige stichting is geworden, is er één werkgever voor deze vijftig werknemers. Ze hebben nu dezelfde arbeidsvoorwaarden, wat beter werkt. Er zijn vijf dorpsteams: in Driebergen, Maarn, Amerongen, Doorn en Leersum. Marieus Mulder is samen met Ineke Knottnerus teamleider binnen de Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. ,,Ineke richt zich meer op de inhoud en ondersteunt medewerkers bij bepaalde dilemma's. Ik houd me meer bezig met externe contacten, zoals organisaties als SAVE (het voormalig bureau Jeugdzorg) en Veilig Thuis, organisaties waar we nauw mee samenwerken. Samen zijn Ineke en ik verantwoordelijk voor het aansturen- en begeleiden van de medewerkers en de overige personeelszaken", legt Marieus uit.

SCHAKEL HULP IN Een tijdje geleden was er een landelijke campagne, waar ook vanuit de gemeente aandacht voor was. De boodschap van deze campagne was: 'Juist als je vermoedens hebt dat er iets aan de hand is bij je buren, schakel dan hulp in'. Toch zijn mensen terughoudend om te melden dat ze zich zorgen maken over wat er bij buren, vrienden of familieleden gebeurt. Er is een drempel, uit angst of het gevoel zich ergens niet ongevraagd mee willen bemoeien. ,,Als mensen dit soort zorgen hebben willen wij hen echt op het hart drukken om Veilig Thuis of het Sociaal Dorpsteam te bellen", benadrukt Marieus. ,,Veilig Thuis is een organisatie die bekijkt wat er speelt. Ook kan je advies vragen over wat je merkt, hoort of ziet. Dat kan anoniem en er wordt niet genoemd dat jij een melding hebt gedaan."

BREDE BEOORDELING Bovenal kunnen gezinnen die zelf vragen hebben over hun situatie bij het Dorpsteam terecht. ,,Als wij bij een gezin over de vloer komen waar er vragen zijn over de ontwikkeling van een kind, kijken wij mee naar de hele situatie binnen dat gezin, zoals de sociale- en financiële situatie. Sommige mensen ervaren veel zorgen, wat een weerslag op een kind kan hebben. Dan probeer je samen naar oplossingen te zoeken", legt Marieus uit. ,,Dat was vroeger veel meer versnipperd en werd er per probleem een aparte hulpverlener ingezet. Door de aanpak die we nu hebben kunnen we veel efficiënter en sneller werken. Ook de samenwerkingsverbanden die we hebben opgebouwd binnen de regio zijn daarbij belangrijk. Het samenwerken, het breed en integraal bekijken van situaties werkt goed. De zorg is dichterbij gekomen en omdat we met professionals vanuit verschillende zorghoeken werken, kunnen we mensen beter ondersteunen."

De Sociale Dorpsteams zijn bereikbaar van 09.00-13.00 uur via 0343 56 58 00. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000