• Dorpsjournalist.nl

Generaal is tegen verhuizing van kazerne

DOORN Het besluit om de Doornse marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen, moet worden teruggedraaid. Dat vindt brigadegeneraal James Mac Mootry. In zijn column in het mariniersmagazine QPO toont Mac Mootry begrip voor de onrust onder Doornse mariniers. Ook neemt hij het op voor hun partners en gezinsleden, die bij een verhuizing naar Zeeland hun sociale vangnet dreigen kwijt te raken.

Michiel Schaaij

Mac Mootry is bovendien bevreesd voor de voorspelde leegloop bij het Korps Mariniers. Hij voorziet een 'nachtmerriescenario' als er tijdens die uitstroom niet genoeg nieuwe manschappen geworven kunnen worden. Het gevolg is dat een aantal marinierseenheden buiten werking gesteld moet worden, denkt de korpscommandant.

ONZIN Overigens is het uiterst zeldzaam dat een hoge marinier zich in het openbaar uitspreekt tegen een politiek besluit. Militairen in actieve dienst mogen daar geen commentaar op geven. Of Mac Mootry gedekt wordt door zijn hoogste bazen, is niet duidelijk. De militaire vakbond AFMP steunt de uitlatingen van de brigadegeneraal wel en wil ook van de verhuizing af. ,,Kappen met die onzin", aldus de sector Koninklijke Marine van de AFMP.

MOTIE Intussen strandde maandag een poging van de provinciale PVV-fractie om de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn te behouden. Fractievoorzitter René Dercksen zei te vrezen voor het voortbestaan van het oudste krijgsmachtonderdeel, wanneer de verhuizing naar Vlissingen ondanks het verzet wordt doorgedrukt. In Provinciale Staten diende Dercksen daarom een motie in.

DRINGEND De PVV riep daarin het provinciebestuur op om zich aan de kant van de boze mariniers en hun gezinnen te scharen en defensieminister Ank Bijleveld daarvan 'dringend' op de hoogte te stellen. ,,Er is misschien een muizengaatje om de verhuizing te stoppen en dat moeten we met beide handen aangrijpen", aldus Dercksen. Maar CDA, GroenLinks, SP, VVD, 50+ en zes leden van D66 stemden de motie weg.