• De Gemeenteraad zegt tegen de uitbreiding van de Leersumse varkensstal te zijn

    Lex van Lieshout

Gemeenteraad tegen uitbreiding varkensstal

LEERSUM Als het aan de Gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt, mag de Leersumse veehouder Rik Wesseling niet uitbreiden. In een extra oordeelsvormende vergadering afgelopen maandagavond lieten bijna alle partijen -op de SGP na- weten tégen het voorstel voor de plannen aan de Nieuwe Steeg 4-8a te zijn. Een positief geluid voor de omwonenden. Een tegenvaller voor de boer, die nu stappen zal ondernemen richting de Raad van State.

Marc Satijn

Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering mochten omwonenden, raadsleden en initiatiefnemer Wesseling nog éénmaal extra met elkaar in gesprek over de uitbreiding van de stal. Daaruit bleek al snel dat beide partijen geen stap dichter bij elkaar komen. Aangeleverde cijfers en feiten van beide partijen zouden 'niet kloppen' en naar elkaar toe bewegen bleek niet mogelijk. Wesseling wil zijn bedrijf uitbreiden van 2 bouwblokken naar 1 bouwblok van 2,5 hectare en het aantal varkens en koeien laten groeien om het bedrijf 'toekomstbestendig' te maken. Omwonenden maken zich echter ernstig zorgen om de gezondheidsrisico's en extra overlast.

WEERSTAND Op de raadsvergadering van 17 december aanstaande besluit de raad definitief over de aanvraag van de boer. De SGP heeft aangegeven mee te willen gaan in de plannen van Wesseling. ,,Ons inziens zijn de plannen een verbetering ten opzicht van de huidige setting", stelt SGP'er Gijsbert Doornenbal. De andere partijen zeggen tegen de uitbreiding te zijn. ,,Door de ferme weerstand onder de bewoners lijkt ons dit geen goed plan", zo liet CU-fractievoorzitter Dick Karssen weten.

Ook Francine van der Velde (BVHLokaal) is tegen de plannen van de boer. ,,Twee aspecten zijn hierin voor ons belangrijk: de wet en de gezondheid van mensen. De vee-industrie heeft negatieve effecten; wij gaan voor de gezondheid van onze inwoners."

VERHUIZING Eén van de aangedragen alternatieven voor de nieuwbouw zou zijn verhuizing. Volgens Karssen (CU) zou woningbouw op het huidige terrein wellicht kostendekkend voor een nieuwe locatie kunnen zijn. ,,Niemand van het comité of de bewoners zou daar tegen zijn", laat voorzitter van het Bewonerscomité Leersum-Zuid Ruud Schothorst weten. Ook Wesseling zou wel willen verhuizen, maar ziet enkele bezwaren. ,,Binnen de gemeente is er geen plaats waar ik heen kan gaan. Dan moet er geld komen", aldus Wesseling, die de kosten raamt op acht miljoen euro.

GESPREK Hugo Prakke (D66) had het traject liever anders gezien. ,,Het liefste hadden wij gezien dat wij met alle partijen aan tafel hadden kunnen zitten om er samen uit te kunnen komen." Met alleen 'nee' zeggen tegen het plan, is de Raad er volgens de D66-er niet. Daarom zal de partij een motie gaan indienen. ,,Wij willen dat wij als gemeente alle ondersteuning gaan bieden aan de boer om ander mogelijkheden mogelijk te maken; verhuizing, verplaatsing", aldus Prakke, die nogmaals op korte termijn met de betrokkenen om de tafel wil gaan zitten om tot een echt toekomstvaste oplossing te komen.


OPKOPEN Wesseling gaat graag dit gesprek aan, maar ziet er weinig heil in. Hij heeft aangegeven nu al naar de Raad van State te stappen en het voorgestelde traject daarnaast te laten lopen. Een echte oplossing volgens Wesseling? ,,Het liefste koop ik de woningen op van de mensen die er last van mij zeggen te hebben", stelt de boer. Maandag zal het besluit binnen de Raad definitief vallen, maar het vervolg is al helder: het zal onder de loep van de Raad van State komen te liggen.