• Paul Nolens/BDU

Gemeentehuis Maarn verkocht (update)

MAARN Het achterste deel van het voormalige oude raadhuis is verkocht. De koper komt uit Rhenen en wil er zestien zorgappartementen vestigen. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat het achterhuis inclusief de serre een marktconforme prijs heeft opgebracht. De hoogte van het bedrag wil hij pas bekendmaken ,,als het geld op de bankrekening van de gemeente is bijgeschreven". Eerder dit jaar nam de Stichting Vrienden van Raadhuis Maarn na een succesvolle inzamelingsactie het monumentale deel over van de gemeente.

SCHOLEN EN DORPSHUIS De twee basisscholen in Maarn, de kinderopvang onder de hoogspanningsmast, de ontmoetingsfunctie van de Twee Marken. Alles wordt samengepakt in een plan dat nu wordt onderzocht en half oktober richting de gemeenteraad gaat. ,,Daarbij wordt gekeken naar nieuwbouw op dit terrein voor beide scholen en dorpshuisfuncties, waarbij er tevens ruimte is voor woningbouw. Met 120.000 bezoeken per jaar heeft een dorpshuis bestaansrecht, de scholen zijn aan vernieuwing toe conform het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente en opvang is uit de bestemming van het SVMM-terrein", aldus Hermannus Stegeman. ,,Er is intensief overleg geweest tussen de betrokken partijen en daaruit is een plan gekomen, dat ook is besproken met de direct omwonenden."