• Sander Koning

Gemeente wil toch biovarkens aan de Molenweg

DOORN De komst van bijna negenhonderd biologisch gehouden varkens naar de Molenweg is nog niet van de baan. In november stak de rechter een stokje voor het plan van een plaatselijke veehouder, maar het Heuvelrugcollege heeft besloten om daartegen in beroep te gaan. ,,We vinden het onbegrijpelijk dat een rechtbank deze uitspraak heeft gedaan", zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).

EISEN De vergunning voor de open varkensstal voldeed volgens het college en de gemeenteraad aan alle wettelijke eisen. Die gaan voor biologische productiemethoden aanzienlijk minder ver dan voor de conventionele veehouderij. Maar omwonenden en de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) maakten bezwaar tegen ,,schadelijke effecten van honderden vrij rondlopende varkens op mens en natuur" en spanden een rechtszaak aan.

WET De Utrechtse rechtbank stelde hen in het gelijk en oordeelde dat de gemeente te lichtvaardig was heengestapt over de neerslag van ammoniakgas rond de geplande varkenshouderij. ,,Maar wij hebben gewoon de wet gehanteerd", zegt Boonzaaijer. ,,De rechter stelde in november een eis naast de wet. Dat vinden wij heel bijzonder en we willen wel eens weten hoe dat nou zit."