• Dorpsjournalist.nl

Gemeente wil niet innen

HEUVELRUG Financieel wethouder Jan Willem van Dongen (D66) wil de vaststelling van de WOZ-waarde van woningen en het innen van alle gemeentelijke belastingen uit handen geven.

Volgens Van Dongen scheelt dat Utrechtse Heuvelrug jaarlijks 87.000 euro. De wethouder belooft dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De ambtenaren die de belastingtaken nu nog voor de gemeente uitvoeren, gaan over naar de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Die club wordt niet alleen verantwoordelijk voor de Onroerendezaakbelasting, maar regelt onder andere ook het rioolrecht, de afvalstoffenheffing, hondenbelasting, forensen- en toeristenbelasting, leges, grafrechten en marktgelden.

Met de aansluiting van Utrechtse Heuvelrug bij de BghU ziet het college ervan af om belastingtaken aan een commercieel bedrijf uit te besteden. Naast het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden doen ook Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en Zeist mee aan de BghU. De Heuvelrugpolitiek moet nog wel akkoord gaan met het voorstel.