• Marc Satijn

Gemeente wil leegstand tegengaan met RetailDeal

HEUVELRUG De gemeente gaat zich de komende periode meer focussen op de inrichting van de winkelgebieden binnen de dorpskernen. Het is één van de afspraken die in de intentieverklaring staan die afgelopen donderdag door wethouder Jan Willem van Dongen (D66) werd ondertekend in Den Haag. Samen met nog 52 andere gemeentes en provincies gaat ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich committeren aan het landelijke plan van minister Kamp om 'winkelgebieden aantrekkelijk en eigentijds te houden'.

Marc Satijn

Deze intentieverklaring - genaamd de RetailDeal - is niet alleen bedoelt om leegstand tegen te gaan, maar ook om verder te kijken naar de inrichting van de dorpskernen. ,,Wij hebben relatief weinig winkelleegstand, maar zien hierin wel een kans om gezamenlijk afspraken te maken om ook naar de toekomst toe onze winkelgebieden levendig te houden", stelt de wethouder in een persbericht.

KENNIS Eén van de acties die in de RetailDeal benoemd staat is het, samen met de ondernemers en de ondernemersverenigingen, bepalen van een visie op de winkelgebieden binnen de gemeente. ,,Hierin worden de ondernemers en wij als gemeente bijgestaan door kennis van onder andere het platform De Nieuwe Winkelstraat, die zich met kennis en oplossingen richt op de toekomst van winkelgebieden, en het ministerie van Economische Zaken", aldus Van Dongen.

INTENTIE Door het tekenen van de intentieverklaring neemt de gemeente de rol op zich om als 'spin in het web' te fungeren en partijen bij elkaar te brengen en te kijken naar de toekomst. In deze gesprekken zouden volgens de RetailDeal duidelijke keuzes moeten worden gemaakt, maar moet de regeldruk lager worden en moeten er meer publiek-private samenwerkingen komen. ,,Als gemeente willen wij ook bijdragen aan het creëren van kansen voor samenwerking tussen ondernemers onderling", aldus de wethouder.

De eerste stap die de gemeente in die richting zet is door een bijeenkomst te organiseren op 24 mei. ,,Tijdens deze #durf(verder)tevragen bijeenkomst op in het gemeentehuis kunnen de aanwezigen verder meedenken over wat er gedaan kan worden om de economie in onze gemeente te verbeteren", aldus Van Dongen. Ook zal er tijdens de bijeenkomst worden gekeken wat er nodig is voor ondernemers om hun plannen uit kunnen voeren.

RETAILAGENDA De RetailDeal maakt onderdeel uit van de veel omvangrijke RetailAgenda. In dit kader zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug in kaart gaan brengen hoe en waar vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen, en zullen ook uitbreidingsplannen kritisch tegen het licht worden gehouden. In de plannen die ontwikkeld gaan worden zal dan ook moeten worden opgenomen op welke plekken winkels kansrijk zijn en op welke plekken niet, om zo enige leegstand te voorkomen.

De eerste bijeenkomst van 24 mei vindt plaats op het gemeentehuis in Doorn, waar de sessie om 19.00 uur van start zal gaan. Aanmelden kan via ondernemers@heuvelrug.nl.