• Burgemeester Frits Naafs

    Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente werkt aan toegankelijkheid openbare ruimte

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners te kijken naar de toegankelijk van de openbare ruimte. Dit voorjaar was de voorlopig laatste schouw in deze reeks over de Traaij in Driebergen-Rijsenburg.

Er zijn obstakels gefotografeerd en wensen geïnventariseerd met het oog op een toegankelijk winkelgebied voor mensen met een beperking. Zo liepen de ervaringsdeskundigen van onder meer Bartiméus op één ochtend tegen twintig knelpunten aan. De meeste knelpunten zaten in de bestrating en obstakels zoals paaltjes, hekjes en bloembakken. Ook geleidelijnen bleken niet allemaal te voldoen aan de eisen van de gebruikers.
De medewerkers van de afdeling Buitenruimte van de gemeente hebben de afgelopen maanden verschillende knelpunten aangepakt. Zo is een aantal paaltjes en bloembakken verplaatst of verwijderd. In de zomer past de gemeente de geleidelijnen aan. Het aanpassen van de bestrating wordt dit jaar meegenomen in het regulier onderhoud om zo kosten te besparen.

Burgemeester Frits Naafs nam zelf deel aan de schouw in Driebergen-Rijsenburg in een rolstoel. Uit eigen ervaring pleit hij voor een veilige en toegankelijke gemeente: ,,We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en toegankelijke openbare ruimte. Daarom vraag ik inwoners en ondernemers om bijvoorbeeld kapotte straten of stoepen altijd direct te melden bij de gemeente. Ziet u iets wat direct gevaar oplevert, geeft u dit dan telefonisch aan ons door via 0343 56 56 00. De gemeente gaat dan direct met uw melding aan de slag."