• www.pixabay.com

Gemeente was slordig met persoonsgegevens

HEUVELRUG Vorig jaar werden er bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug dertien datalekken ontdekt. In zes gevallen werd het lekken van vertrouwelijke gegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Die opmerkelijke oogst wordt vermeld in een publicatie van het digitale platform i-bestuur. De gemeente bevestigt de dertien gevallen van onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Michiel Schaaij

Volgens een toelichting van de gemeentelijke communicatieafdeling zijn in 2018 in negen gevallen persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger verstuurd of afgegeven. Maar omdat bij een deel daarvan de impact op de privacybescherming klein was, zijn die datalekken niet officieel bij de autoriteit gemeld.

VERTROUWELIJK Bij één incident waren persoonsgegevens toegankelijk voor onbevoegde medewerkers. Daar is melding van gemaakt en de Regionale ICT Dienst (RID) heeft dat lek gedicht. In een ander geval is een vertrouwelijk document vermist geraakt of vernietigd. De gemeente heeft de betrokkene geïnformeerd en het voorval bij de autoriteit gerapporteerd.

TREINAFFAIRE Het meest opmerkelijke datalek kreeg vorig jaar al ruime aandacht in de media. Tijdens een treinreis naar het VNG-congres in Maastricht bespraken burgemeester en wethouders openlijk privacy-gevoelige zaken. Een medepassagier schreef daar een blog over op internet. Daarop ging het college door het stof en maakte de gemeente officieel melding van een privacy-schending.

BEWUSTWORDING Om meer bewustwording over privacy te bewerkstelligen en om nieuwe datalekken zoveel mogelijk te voorkomen, zijn Heuvelrugse gemeenteambtenaren inmiddels op een bijzondere manier bijgeschoold. Tweehonderd medewerkers moesten eind januari in teamverband uit een digitale escaperoom proberen te ontsnappen.

GEHACKT In een inleidend filmpje vertelden burgemeester Frits Naafs en gemeentesecretaris Marjan Havekes dat de gemeentecomputers waren gehackt. Ook het college zelf werd in de escaperoom voor de digitale leeuwen gegooid. Overigens lijkt de gemeente wel aan de beterende hand: tot dusver is er dit jaar nog maar één datalek aan het licht gekomen.