Gemeente tevreden over handelswijze opstelling raadsprogramma

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug is tevreden over de handelswijze waarop het raadsprogramma is vastgesteld. Dit laat burgemeester Frits Naafs weten in een essay in Binnenlands Bestuur. In de gemeente konden alle gekozen fracties en inwoners input leveren voor het raadsprogramma.

In plaats van een raadsprogramma op te stellen op basis van een meerderheidsbesluit in de gemeenteraad, werden de burgers en fracties bij het besluit betrokken. Tussentijds is een concept van het raadsprogramma gepubliceerd waardoor inwoners tijdens een openbare bijeenkomst met raadsleden en ambtenaren in gesprek over verschillende inhoudelijke beleidsthema's in het programma. De verzamelde input heeft geleid tot bijstellingen in het programma. Sinds februari 2015 houdt de gemeenteraad ook wekelijks open overlegavonden waar inwoners en raadsleden met elkaar specifieke beleidsthema's bespreken.

,,Ook de perspectieven van de minderheid, die ontkend kunnen worden in besluitvorming op basis van meerderheid van stemmen. Besluitvorming op basis van consensus vereist dat iedereen vóór is. Met consent is het voldoende als geen van de deelnemers een overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft. En dus kan men met consent sneller vaart maken", stellen Naafs, Romme en Van der Eyden. ,,Burgers worden in een vroeg stadium van ideevorming betrokken, bijvoorbeeld via overlegavonden. Veel inwoners hadden een aversie tegen de traditionele set-up van informatiesessies. Ze vonden dat ze in een soort openbare rechtszitting terecht kwamen. In de nieuwe aanpak praten de inwoners op voet van gelijkwaardigheid met de raadsleden. Ze praten niet langer tegen elkaar, maar met elkaar'', aldus de briefschrijvers.