• Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente scoort slecht in onderzoek e-mailgedrag

HEUVELRUG Steeds meer gemeenten zijn niet meer per e-mail te bereiken. Dat zegt de actiegroep Wij verdienen beter, die jaarlijks onderzoek instelt naar de bereikbaarheid van lokale overheden. Ook Utrechtse Heuvelrug staat op de lijst van gemeenten die alleen nog een contactformulier op hun website hebben staan. Burgemeester Frits Naafs wijst de bezwaren van de hand.

Michiel Schaaij

Volgens de actiegroep maken gemeenten het inwoners te lastig om in contact te komen, als ze geen algemeen e-mail adres op hun website plaatsen. Bovendien maken ze er bezwaar tegen dat een digitaal formulier de burger vaak verplicht tot het geven van onnodige en soms privacy-gevoelige informatie, zoals een burgerservicenummer, telefoonnummer, adres, geslacht of geboortedatum.

VERWIJTEN Burgemeester Frits Naafs vindt de verwijten van Wijverdienenbeter.nl onterecht. ,,Wij hebben bewust voor een contactformulier gekozen", zegt hij. ,,Dan hebben we alle benodigde gegevens compleet en kunnen we inwoners snel en efficiënt helpen." Op het Heuvelrugse contactformulier wordt niet gevraagd om burgerservicenummer, geslacht of geboortedatum. Het invullen van een telefoonnummer is niet verplicht.

MYSTERY GUEST Overigens bestaat er nog wel een algemeen e-mail adres, maar dat wordt niet op de website vermeld. De communicatieafdeling van de gemeente adviseert gebruik te maken van het contactformulier. ,,Dat werkt beter en sneller", zegt medewerker MarJa de Gelder. In het kader van het jaarlijkse onderzoek naar de bereikbaarheid benaderde een zogenoemde 'mystery guest' de gemeente niet via het formulier op de website maar via e-mail.

ONGELUKKIG De onderzoeker gebruikte een gefingeerde naam en gaf aan te willen inspreken bij een raadsvergadering. Het kostte de gemeente maar liefst vier maanden om die mail te beantwoorden. ,,Dat is natuurlijk niet goed", geeft burgemeester Naafs toe. ,,We onderzoeken nog waarom dat zo lang heeft geduurd." Hij betitelt de gang van zaken als een ongelukkig incident. ,,Doorgaans wordt er door ons goed gereageerd op berichten via mail, Twitter en Whatsapp. Ik heb geen idee hoe dit exces kon ontstaan."

GEDRAGSLIJN In 2015 klaagde de actiegroep ook al dat mailende Heuvelruggers te lang moesten wachten op een antwoord. De gemeente zou toen vaker meer dan een maand nodig hebben om mail van een inwoner te beantwoorden. Volgens de officiële e-mailgedragslijn voor overheden dient een informatieverzoek van burgers binnen twee werkdagen beantwoord zijn.