• Google Maps

Gemeente mailt nog steeds traag

HEUVELRUG De gemeente voldoet nog steeds niet aan de gedragslijn, dat e-mailberichten van inwoners binnen twee dagen beantwoord moeten worden. Dat blijkt uit de jaarlijkse test van de website Wijverdienenbeter.nl, die de bereikbaarheid van lokale overheden onderzoekt. Wel viel de uitslag gunstiger uit dan vorig jaar.

Michiel Schaaij

MAANDEN Aan het begin van de onderzoeksperiode kregen alle gemeenten in Nederland een vraag toegestuurd per e-mail. Als er geen e-mailadres op de website was vermeld, werd de vraag via het webformulier gesteld. Vorig jaar kostte het Utrechtse Heuvelrug vier maanden om de vraag van de onderzoekers te beantwoorden.

INTERN ONDERZOEK Burgemeester Frits Naafs liet daarop een intern onderzoek instellen. Hij betitelde de gang van zaken als ,,een ongelukkig incident". Dit jaar had de gemeente meer dan een week, maar minder dan een maand nodig om een antwoord op de testvraag van de actiegroep terug te sturen.

KWALITEIT Publieksmanager Hermannus Stegeman doet zijn collega-ambtenaren via Twitter de suggestie om vragenstellers binnen twee dagen te laten weten, dat er binnen een week een meer inhoudelijke reactie volgt. Hij wijst er wel op, dat de inhoudelijke kwaliteit van het antwoord belangrijker is dan de snelheid.

COMMUNICATIE Intussen heeft D66 aangekondigd dat het in de komende raadsvergadering het college aan de tand gaat voelen over het trage e-mailgedrag van de gemeente. Raadslid Erik van Buiten wil weten wat er gedaan kan worden om de communicatie met inwoners soepeler te laten verlopen.

HERINNERING De omliggende plaatsen presteerden wisselend in het bereikbaarheidsonderzoek. De gemeente Zeist lukte het wel om netjes binnen twee dagen te reageren, maar Woudenberg had vier maanden en een herinneringsmail later nog steeds niets van zich laten horen.