Gemeente Heuvelrug haalt klimaatdoel niet

HEUVELRUG De gemeente heeft haar ambitie om de uitstoot van het broeikasgas CO2 tot nul te reduceren nog niet gehaald. Dat blijkt uit een rapport van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU). Die organisatie bracht de zogenoemde klimaatvoetafdruk in kaart die de gemeentelijke organisatie vorig jaar achterliet. De gemeente zelf legt de nadruk liever op de positieve ontwikkelingen.

Michiel Schaaij

DALING In een brief aan de gemeenteraad juichen burgemeester Frits Naafs en gemeentesecretaris Marjan Havekes dat de klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke organisatie vorig jaar met 78 procent is gedaald, ten opzichte van 2009. Die florissante cijfers zijn mede te danken aan het verminderde elektriciteitsgebruik en een forse daling van het gasverbruik.Ook de daling van het papierverbruik blijft doorzetten. Daarnaast is er aanmerkelijk minder milieubelasting door woon-werkverkeer en zakelijke ritjes.

WAARSCHUWING Het vervangen van de oude gemeentehuizen en -werven heeft samen met een duurzamer vervoersmanagement geholpen om de klimaatvoetafdruk te verkleinen, zegt het Heuvelrugcollege. De OdrU erkent die gunstige ontwikkeling, maar waarschuwt desondanks voor een verdubbeling van de klimaatvoetafdruk in de komende tijd. Dat komt vooral omdat met ingang van dit jaar het aardgasverbruik niet langer met certificaten gecompenseerd wordt.

ENERGIESLURPER De provinciale onderzoekers raden Utrechtse Heuvelrug daarom aan, met nieuwe maatregelen het energieverbruik verder te beperken. In dat opzicht is het een meevaller dat halverwege 2017 het doek valt voor één van de grootste gemeentelijke energieslurpers. Zodra de Eurowinkel en de kunstenaars het oude gemeentekantoor aan de Driebergse Bosstraat hebben ontruimd, gaat het elektriciteits- en gasverbruik verder naar beneden, voorspelt burgemeester Naafs.